Ghi chú phát hành Firefox - Vấn đề mới và đã biết

Để biết tóm tắt về các tính năng mới và các sự cố đã biết trong các phiên bản Firefox và Firefox dành cho Android mới nhất, hãy xem:

Xem thêm:

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng, catthanh192. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support