Firefox is stuck in Safe Mode

(Được chuyển hướng từ Firefox is stuck in Safe Mode Redirect 1)
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

This article describes why Firefox may start in Safe Mode when you expect it to start normally and how to fix the problem.

If you started Firefox in Safe Mode, it will remain in Safe Mode until Firefox is completely closed. The easiest way to make sure Firefox is completely closed is to restart your computer. Once your computer starts up again, start up Firefox.

When Firefox crashes at startup, the next time you launch Firefox it displays the Safe Mode window, which lets you choose between starting in Firefox Safe Mode or resetting Firefox refreshing Firefox because you may have something wrong with your configuration (such as graphics, add-ons, or third-party software). See Firefox crashes - Troubleshoot, prevent and get help fixing crashes for help solving crashes when starting Firefox.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Michael Verdi, scoobidiver, Andrew, Swarnava Sengupta. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.