Firefox's default home page has quick links to common features

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

When you first start Firefox, click the home button or create a new window you're greeted with the default home page. This page contains a handy default engine web search and quick links to downloads, bookmarks, history, add-ons, Sync and settings. Also, if you had tabs open the last time you used Firefox, you can restore them from the home page with a single click.

How do I get the Firefox home page?

The default Firefox setting is to show you the Firefox home page when you start Firefox, click the home button or open a new window.

Fx52DefaultHomePage-Win home fx29

If you don't see this page when you start Firefox, click the home button or open a new window, you can restore the default setting like this:

  1. Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.
  2. Select the General panel.
  3. In the Startup section, click Restore to Default.
    restore default fx38 Fx56GeneralPanelStartup-RestoreDefaultHomePage
  4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
Note: For more information about home page settings including how to change it to something else, see How to set the home page.

Access downloads, bookmarks, history, add-ons, Sync and settings from the home page

The default home page includes the following buttons at the bottom of the page:

Fx52HomePageButtons-Win

Restore your tabs and windows from the last time you used Firefox

If you had tabs and windows open when you closed Firefox, the default Firefox home page will have a Restore Previous Session button. To get your tabs and windows back, just click it.

Note: For more info about how session restore works, see the Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows article.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato, user669794, Lan, scootergrisen, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.