Diễn đàn này là một cuộc thảo luận về việc cải thiện bản địa hóa của bài viết "Firefox có dùng được trên iPhone hoặc iPad bằng tiếng Việt hay không?". Nếu bạn muốn cải thiện nội dung bài viết, hãy truy cập thảo luận bài viết tiếng Anh.

Nếu bạn cần trợ giúp với Firefox, vui lòng đặt câu hỏi.