How to enable the "Word suggestion" feature in Firefox OS

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Word suggestions is a feature of Firefox OS which can predict and suggest words as you are typing. We will show you how to enable the "Word suggestion" feature.

How to enable Word Suggestions

  1. Launch the "Settings" application on your phone by tapping settings icon .
  2. Scroll down the menu to the "Personalization" section, find Keyboard Settings in Firefox OS and tap it.
  3. Check the "Word Suggestion" option:

Firefox OS Word Suggestion option  

Những người dùng đã giúp viết bài này: Guillermo López Leal, Andrew, Ibai, adampeebleswrites, PoYu Chen, Yousef. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.