Duyệt nhanh hơn bằng cách chặn hình ảnh trong Firefox Lite

Firefox Lite cho phép bạn chặn hình ảnh để bạn có thể lưu dữ liệu và duyệt nhanh hơn ngay cả khi kết nối chậm.

  1. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm) ở dưới cùng của màn hình.
  2. Chạm Chặn hình ảnh để bật nó (màu xanh) hoặc tắt (màu đen).

Hình ảnh sẽ biến mất khỏi trang web bạn đang truy cập và trang sẽ chỉ hiển thị văn bản.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support