Có gì mới trong Firefox Focus dành cho iOS (phiên bản 8)

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Chào mừng đã trở lại! Bản cập nhật này đi kèm với các cải tiến sau:

Gợi ý tìm kiếm

Bắt đầu nhập vào một tìm kiếm và Firefox Focus có thể hiển thị cho bạn các gợi ý từ công cụ tìm kiếm mặc định của bạn. Xem tại Gợi ý tìm kiếm trong Firefox Focus dành cho iOS để biết thêm thông tin.

Thêm một trang web vào danh sách tự động hoàn thành của bạn

Truy cập các trang web yêu thích của bạn nhanh hơn bằng cách thêm chúng vào danh sách tự động hoàn thành của bạn. Khi bạn nhấn vào URL trang, bạn sẽ thấy một dấu nhắc để thêm nó vào danh sách của bạn. Xem tại Tự động điền địa chỉ trang Web trong thanh URL trong Firefox Focus dành cho iOS để tìm hiểu thêm về các cài đặt này.

Sửa lỗi và cải tiến

Bạn đã báo cáo một số vấn đề và chúng tôi đã sửa chúng. Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi cải thiện Firefox Focus!

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support