Có gì mới trong Firefox Focus dành cho Android (phiên bản 7)

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Phiên bản: 7
Ngày phát hành: Ngày 2 tháng 10 năm 2018

Dưới đây là những thay đổi bạn sẽ thấy trong phiên bản này của Firefox Focus dành cho Android:

  • Chúng tôi đã thêm đề xuất tìm kiếm để bạn có thể truy cập trang web nhanh hơn. Xem Gợi ý tìm kiếm trong Firefox Focus dành cho Android.
  • Chúng tôi đã thêm tùy chọn hiện các mẹo trên trang chủ để giúp bạn truy cập các tính năng phổ biến nhanh chóng.
  • Firefox Focus hiện được cung cấp bởi GeckoView để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn và an toàn hơn. Tìm hiểu thêm tại GeckoView trong Firefox Focus.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support