Có gì mới trong Firefox dành cho iOS (phiên bản 18)

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Chào mừng bạn đến với bản phát hành Firefox dành cho iOS mới nhất. Nâng cấp này cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dấu trang và trải nghiệm duyệt web của bạn.

Di chuyển, chỉnh sửa và xóa dấu trang và thư mục

Bây giờ bạn có thể di chuyển, đổi tên và xóa dấu trang và thư mục. edit bookmark ios 18

Xem bài viết Cách thêm và xóa dấu trang trong Firefox dành cho iOS để biết thêm về dấu trang.

Phần mới "Trang đánh dấu gần đây"

Chúng tôi đã thêm một phần mới Trang đánh dấu gần đây để giúp bạn tìm dấu trang mới dễ dàng hơn.

recent bookmarks ios 18

Chỉ cần chạm Trang đánh dấu trên màn hình chính hoặc trong Thư viện của bạn để xem danh sách đánh dấu gần đây của bạn.

Chế độ xem máy tính để bàn liên tục

Nếu bạn yêu cầu một trang trong chế độ xem máy tính để bàn, Firefox sẽ luôn hiển thị trang đó trong chế độ xem máy tính để bàn mỗi khi bạn truy cập cho đến khi bạn chuyển trở lại.

Firefox sẽ cho bạn biết nếu một tính năng như chế độ xem trên máy tính được bật bằng cách hiển thị một chấm màu xanh trong menu hành động của trang.

Xem bài viết Xem các trang web máy tính để bàn trên Firefox dành cho iOS để biết thêm chi tiết.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support