Clear recent searches from the Search bar

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

The Search Bar is located to the right of the Location Bar.
Search Bar - Win1 Search Bar - Mac1 Search Bar - Lin1 Search1 29 - Win Search1 29 - Mac Search1 29 - Lin SearchBar-fx31 SearchBar-fx34

Over time, the Search bar history in Firefox can grow quite large. If needed, you can clear items from the Search bar history. This article explains how to do that.

Clearing all search items

To clear all items, right-clickhold down the Ctrl key while you click on the input field of the Search bar, and select Clear Search History. Your Search bar history is cleared.

 • If Clear Search History is grayed out, that means there are no items in your search history to clear.
  Clear Search Bar History - Win 2


  a2304ea594f998a25d9d66496158ef80-1236128646-616-1.PNG

To clear all items:

 1. Click on the menu button new fx menu to the right of the navigation bar to open the menu panel.
 2. On the menu panel, click on History.
  history menu 29
 3. Click on Clear Recent History.
  clear history 29
 4. In the dialog box that opens, choose Everything in the Time range to clear field and make sure that Forms and search history has a check mark next to it.
  clear all history
 5. Click the Clear Now button to finish.

Clearing individual search items

To clear individual items from the Search bar history, click on the Search bar input field. Press the and keys to scroll the list of items. To delete the highlighted item, press Shift+Delete.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Underpass, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, Ben, user669794, scootergrisen, Joni, Moin Shaikh. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.