Chế độ Turbo trong Firefox Lite

Chế độ Turbo của Firefox Lite cho phép bạn duyệt nhanh hơn ngay cả với kết nối chậm bằng cách ẩn nội dung của bên thứ ba, chẳng hạn như quảng cáo.

Đây là cách bật hoặc tắt:

  1. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm) ở dưới cùng của màn hình.
  2. Chạm Chế độ Turbo để bật (màu xanh) hoặc tắt (màu đen).

Nếu bạn đang ở trên một trang web, hãy tải lại để trải nghiệm trang web đó với cài đặt mới.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support