Chế độ ban đêm trong Firefox dành cho iOS

Bài viết này dành cho phiên bản sắp tới của Firefox cho iOS, vì vậy Firefox của bạn có thể trông khác. Vui lòng cập nhật trong một vài tuần để có được các tính năng này.

Firefox cho iOS có chế độ ban đêm để giảm độ sáng của trang web trong khi duyệt. Hoàn hảo cho những buổi lướt sóng đêm muộn!

  1. Nhấn vào nút menu ở dưới cùng của màn hình (menu sẽ ở trên cùng bên phải nếu bạn đang sử dụng iPad):
    menu button ios 10

  2. Nhấp vào Bật chế độ ban đêm để giảm độ sáng.

Để đặt Firefox dành cho iOS trở lại độ sáng bình thường, hãy lặp lại hai bước trên.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support