Change the default search in Firefox Klar on iOS

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

This page describes some new features in Firefox Klar. If your Firefox Klar looks different, don't fret, you'll be able to get the new version soon.

Firefox Klar for iOS gives you the option to change your default search engine. Here's how to do it:

  1. Tap the cogwheel to go to the Settings menu:

    focus ios settings 8
  2. Tap the selection under Search Engine to change it.
  3. Choose your desired search engine from the list (Note: Your choices may differ depending on your region and version).
    search engines focus
  4. Tap the back arrow at the top left twice to save your settings and return to the home screen.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support