Change primary email address on Firefox Accounts

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Firefox Accounts now lets you change your primary email address if you have two emails registered.

  1. Open Firefox and make sure you are signed in to Sync (click the menu button new fx menu Fx57Menu and look for your email address or user name instead of "Sign in to Sync").
  2. In the menu, click your email address or user name to open the Firefox Account panel in the OptionsPreferences tab.
  3. Click the Manage account link next to your avatar.
  4. Click the Change… button next to Secondary email.
  5. Click the Make primary button.
If you haven't already added another email address, see Add a secondary email address to Firefox Accounts.
// These fine people helped write this article:Tonnes, Michele Rodaro, TyDraniu, rfkelly, Joni, Cécile. You can help too - find out how.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support