Chặn quảng cáo trong Firefox Focus dành cho Android

Firefox Focus cho phép bạn kiểm soát mức độ chặn và bảo vệ chống lại quảng cáo, cửa sổ bật lên và trình theo dõi trực tuyến để bạn có thể duyệt với nhiều quyền riêng tư hơn, ít phiền nhiễu hơn và ít băng thông hơn.

Chặn quảng cáo và những phiền toái khác với trình chặn quảng cáo

Trình chặn quảng cáo sẽ chặn quảng cáo, cửa sổ bật lên, tin nhắn đăng ký và những phiền toái khác trên Web. Trình chặn quảng cáo được tắt theo mặc định, nhưng bạn có thể bật hoặc tắt bất cứ lúc nào.

 1. Chạm vào menu ở bên phải thanh địa chỉ:

  focus menu android
 2. Chạm Cài đặt.
 3. Chạm Riêng tư & Bảo mật.
 4. Dưới Chặn quảng cáo, chạm vào công tắc bên cạnh Chặn quảng cáo để bật hoặc tắt.

Làm thế nào để trình chặn quảng cáo xác định những gì để chặn?

Nếu được bật, trình chặn quảng cáo sẽ kích hoạt danh sách chặn kết hợp các danh sách sau và chỉ chặn các tên miền quảng cáo.

Bộ lọc Easylist (Được tạo bởi cộng đồng EasyList tại https://easylist.to/pages/about.html)

Bộ lọc AdGuard (Tìm hiểu thêm về dự án bộ lọc AdGuard tại đây.)

Cấp phép: Những danh sách này được cấp phép theo CC BY-SA 3.0.

Chặn trình theo dõi trực tuyến với trình chống theo dõi

Một số trang web có trình theo dõi trực tuyến hoặc nội dung, cookie hoặc tập lệnh thu thập dữ liệu duyệt web của bạn trên nhiều trang web. Trình chống theo dõi của Firefox chặn trình theo dõi trực tuyến nhưng nó không chặn tất cả quảng cáo.

 1. Chạm vào menu ở bên phải thanh địa chỉ:

  focus menu android
 2. Chạm Cài đặt.
 3. Chạm Riêng tư & Bảo mật.
 4. Thay đổi công tắc bên cạnh Trình chống theo dõi để bật hoặc tắt.
Danh sách trình chống theo dõi được cung cấp bởi Disconnect.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support