Cách kiểm tra phiên bản Firefox bạn đang sử dụng

Điều quan trọng là phải biết phiên bản Firefox nào bạn đang sử dụng, để giúp bạn khắc phục sự cố hoặc chỉ để biết Firefox đã được cập nhật hay chưa. Đây là cách bạn có thể tìm hiểu.

Nhấp vào nút menu Fx57Menu, nhấp Trợ giúp và chọn Thông tin về Firefox.Trên thanh menu, nhấp vào menu Firefox và chọn Thông tin về Firefox. Cửa sổ Thông tin về Firefox sẽ xuất hiện. Số phiên bản được liệt kê bên dưới tên Firefox.

Đây là một ví dụ về cửa sổ Giới thiệu về Firefox sẽ trông như thế nào:

AboutFirefox71-MacOSFx86aboutFirefoxBrowserAboutFirefox71-Linux

Theo mặc định, việc mở cửa sổ Thông tin về Firefox sẽ bắt đầu kiểm tra cập nhật. Nếu có phiên bản cập nhật của Firefox, nó sẽ được tự động tải xuống. Trên Linux, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu bạn sử dụng bản dựng được tải xuống từ trang web của Mozilla; nếu không, các cập nhật sẽ đến thông qua Trình quản lý gói của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy phiên bản Firefox của mình trên Thông tin xử lý sự cố (trang about:support). Phiên bản Firefox của bạn được liệt kê bên dưới phần Cơ bản về ứng dụng trên trang.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm