Làm thế nào để bật tính năng Không Theo Dõi?

Firefox có thể giúp bạn thoát khỏi sự nhòm ngó thói quen duyệt web của bạn từ các trang web. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn hiểu nhòm ngó trên mạng là gì và làm thế nào để bật tính năng Không Theo Dõi trên Firefox.

Theo dõi

Most major websites track their visitors' behavior and then sell or provide that information to other companies. This information can be used to show ads, products or services specifically targeted to you. Firefox has a Do Not Track feature that lets you tell every website you visit, their advertisers, and content providers that you don't want your browsing behavior tracked.

Honoring this setting is voluntary — individual websites are not required to respect it. Websites that do honor this setting should automatically stop tracking your behavior without any further action from you. Turning on this feature will not affect your ability to log in to websites nor cause Firefox to forget your private information, such as the contents of shopping carts, location information or login information.

Note: You may see less relevant advertising on websites if you have the Do Not Track option activated.

Làm thế nào để bật tính năng Không theo dõi?

Tính năng này đã bị vô hiệu hoá theo tuỳ chỉnh mặc định . Để bật lên:

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn menu Riêng tư / Privacy.
 3. Check Nói với các trang web rằng tôi không muốn bị theo dõi.
 4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
Do Not Track - Win Do Not Track - Mac Do Not Track - Lin

Làm thế nào để bật tính năng Không theo dõi?

Tính năng này đã bị vô hiệu hoá theo tuỳ chỉnh mặc định . Để bật lên:

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn menu Riêng tư / Privacy.
 3. Chọn Nói với các trang web rằng tôi không muốn bị theo dõi.
 4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
Do Not Track Win7 Fx 21 Do Not Track Mac Fx 21
FirefoxPreferences#21 - Lin

Làm thế nào để bật tính năng Không theo dõi?

Tính năng này đã bị vô hiệu hoá theo tuỳ chỉnh mặc định . Để bật lên:

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn menu Riêng tư / Privacy.
 3. Chọn Nói với các trang web rằng tôi không muốn bị theo dõi.
 4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
DNT Win 36 Do Not Track FF 35&36 Mac DNT Lin 36

Tính năng Không Theo Dõi đã bị vô hiệu hoá theo tuỳ chỉnh mặc định . Để bật lên:

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn menu Riêng tư / Privacy.
 3. Chọn Nói với các trang web rằng tôi không muốn bị theo dõi.
  do not track fx38
 4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Các tuỳ chọn khác

Bạn có thêm 2 lựa chọn sau:

 • Nói với các trang web rằng tôi muốn bị theo dõi: Chọn tuỳ chỉnh này có nghĩa là bạn chấp nhận cho các công ty quảng cáo và phần mềm thứ 3 theo dõi. Bạn phải thật cẩn trọng vì nhiều công ty hiện nay có thể tạo ra được một hồ sơ cá nhân về bạn từ các trang bạn đã ghé thăm. Chọn tuỳ chỉnh này có nghĩa là bạn đã đồng ý với điều đó.
 • Đừng nói với các trang web bất cứ điều gì về sở thích theo dõi của tôi: Đây là thiết lập mặc định. Khi bạn chọn thiết lập này, Firefox sẽ không nói với các trang web bất cứ điều gì về sở thích theo dõi của bạn. Bạn nên lưu ý rằng khi bạn đã đặt tuỳ chỉnh này thì không có nghĩa là bạn sẽ không bị theo dõi nữa. Thực tế thì tuỳ chọn này cũng giống tuỳ chọn trên, nhưng bạn vẫn cò khả năng bị theo dõi.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: leducthn. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.