Cách ẩn Pocket trong thẻ mới trên Firefox của bạn

Pocket for Firefox cho phép bạn dễ dàng lưu nhiều loại nội dung, chẳng hạn như blog, nguồn tin tức, trang web và video, chỉ với một nút bấm.

Khi mở thẻ Firefox mới, Pocket sẽ tự động hiển thị các câu chuyện được đề xuất, có tính năng nội dung tốt nhất trên Web mà những người dùng Pocket khác đã thu thập. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng ẩn những câu chuyện được đề xuất này khỏi hiển thị trong trình duyệt Firefox của mình trên bất kỳ thiết bị nào.

Được đề xuất bởi Pocket hiện chỉ có sẵn ở Hoa Kỳ, Canada và Đức. Bài viết quảng cáo hiện chỉ có sẵn ở Hoa Kỳ.

Ẩn các câu chuyện được đề xuất trên máy tính của bạn

 1. Mở một thẻ Firefox mới.
 2. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 3. Chọn bảng Trang chủ.
  Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía trên bên phải của thẻ mới.
 4. Bỏ chọn hộp kiểm Được đề xuất bởi Pocket trong phần Nội dung trang chủ của Firefox.
 5. Bỏ chọn hộp kiểm Bài viết quảng cáo nếu bạn không muốn tiếp tục nhận nội dung được tài trợ.

Ẩn các câu chuyện được đề xuất trên thiết bị Android của bạn

 1. Mở ứng dụng Firefox dành cho Android.
 2. Nhấn vào nút menu để mở bảng menu.
 3. Chạm Cài đặt.
 4. Chạm Tổng quát.
 5. Chạm Trang chủ.
 6. Chạm Trang truy cập nhiều.
 7. Chạm vào công tắc Được đề xuất bởi Pocket để tắt nó.

Ẩn các câu chuyện được đề xuất trên thiết bị iOS của bạn

 1. Mở ứng dụng Firefox dành cho iOS.
 2. Nhấn vào nút menu để mở bảng menu.
 3. Chạm Cài đặt.
 4. Chạm Trang chủ.
 5. Chạm vào công tắc Xu hướng trên Pocket để tắt nó.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support