Bộ sưu tập trong Firefox Preview

Bạn đang sử dụng trình duyệt di động cũ của chúng tôi, nhưng bài viết này là dành cho Firefox Preview, trình duyệt mới nhất, nhanh nhất của chúng tôi. Tải về Firefox Preview tại đây hoặc truy cập nền tảng kiến thức Firefox cũ dành cho Android.

Ứng dụng Firefox Preview cho phép bạn nhóm và sắp xếp các thẻ để sử dụng sau. Ứng dụng Firefox Preview gọi tính năng này là "Bộ sưu tập".

Tạo bộ sưu tập mới

Để tạo bộ sưu tập mới:

 1. Mở một thẻ mới bằng cách nhấp vào biểu tượng + trong phần Open Tabs trên màn hình chính.
 2. Nhập từ khóa hoặc URL vào thanh địa chỉ.
 3. Chạm vào ba dấu chấm ở dưới cùng của màn hình.
 4. Chạm Save to Collection.
 5. Chạm Add new collection.
  Bỏ qua bước này và tiến hành bước tiếp theo nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo một bộ sưu tập kể từ khi nút Add new collection không hiển thị.
 6. Nhập tên cho bộ sưu tập mới trong trường văn bản hiển thị.
 7. Chạm Xong từ bàn phím ảo của bạn.

Bộ sưu tập sẽ hiển thị trong phần Collections trên màn hình chính.

Thêm thẻ vào bộ sưu tập hiện có

Để thêm các thẻ vào bộ sưu tập hiện có từ màn hình chính:

 1. Chạm vào nút Save to collection trong phần Open tabs trên màn hình chính.
 2. Nhấn vào bất kỳ hộp kiểm nào cho các thẻ tương ứng mà bạn muốn thêm vào bộ sưu tập hiện có hoặc nhấn Select All để thêm tất cả các thẻ.
 3. Nhấp SAVE.

Để thêm các thẻ mới vào bộ sưu tập hiện có từ màn hình Chọn bộ sưu tập:

 1. Mở một thẻ mới bằng cách nhấp vào biểu tượng + trong phần Open Tabs trên màn hình chính.
 2. Nhập từ khóa hoặc URL vào thanh địa chỉ.
 3. Chạm vào ba dấu chấm ở dưới cùng của màn hình.
 4. Chạm Save to Collection.
 5. Chạm vào bộ sưu tập hiện có.

Đổi tên bộ sưu tậps

Để đổi tên bộ sưu tập:

 1. Chạm vào ba dấu chấm ở bên phải của bộ sưu tập cần được đổi tên trong phần Collections trên màn hình chính.
 2. Chạm Rename collection.
 3. Nhập tên mới vào trường văn bản hiển thị.
 4. Chạm Xong từ bàn phím ảo của bạn.

Bộ sưu tập sẽ hiển thị trong phần Collections với tên mới.

Chia sẻ bộ sưu tập

 1. Chạm vào biểu tượng Share hiển thị bên cạnh bộ sưu tập cần được chia sẻ trong phần Collections trên màn hình chính.
 2. Nhấn vào một ứng dụng từ danh sách các ứng dụng hiển thị.

Xóa các mục khỏi bộ sưu tập

Để xóa các mục khỏi bộ sưu tập của bạn, chạm vào x ở bên phải của thẻ trong phần Collections trên màn hình chính.

Xóa bộ sưu tập

 1. Chạm vào ba dấu chấm ở bên phải của bộ sưu tập cần được xóa trong phần Collections trên màn hình chính.
 2. Chạm Delete collection.
 3. Chạm DELETE từ cửa sổ bật lên để xác nhận.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support