Bộ sưu tập trong Firefox Preview

Firefox dành cho Android cho phép bạn nhóm và sắp xếp các tab thành bất kỳ nhóm nào bạn muốn (ví dụ: mua sắm, tin tức, du lịch, v.v.). Bạn có thể tạo và đặt tên cho "Bộ sưu tập" của riêng mình và thêm các trang vào chúng khi bạn duyệt.

Bạn có thể sử dụng các bộ sưu tập để nhóm các tìm kiếm, trang web và thẻ tương tự lại với nhau để truy cập nhanh sau này.

Tạo bộ sưu tập mới

 1. Mở trang bạn muốn thêm vào bộ sưu tập.
 2. Chạm vào nút menu.

  new preview menu updated
 3. Chạm Lưu vào bộ sưu tập.
 4. Nếu bạn chưa có bất kỳ bộ sưu tập nào, hãy đặt tên cho bộ sưu tập mới và xác nhận.
  Nếu bạn đã có bộ sưu tập, hãy chạm Thêm bộ sưu tập mới, đặt tên cho nó và xác nhận.

Bộ sưu tập sẽ hiển thị trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.

Thêm một thẻ vào bộ sưu tập hiện có

 1. Mở trang bạn muốn thêm vào bộ sưu tập.
 2. Chạm vào nút menu.

  new preview menu updated
 3. Chạm Lưu vào bộ sưu tập.
 4. Chạm vào bộ sưu tập mà bạn muốn thêm thẻ vào.

Chọn và thêm nhiều thẻ vào một bộ sưu tập

 1. Chạm vào số bên cạnh thanh địa chỉ để xem các thẻ đang mở của bạn.
  FenixViewTabs
 2. Chạm vào nút menu ba chấm trong khay thẻ.
 3. Chạm Lưu vào bộ sưu tập.
 4. Chạm vào các thẻ bạn muốn lưu.
  selecttabs
 5. Chạm Lưu ở trên cùng bên phải.
 6. Nếu bạn chưa có bất kỳ bộ sưu tập nào, hãy đặt tên cho bộ sưu tập mới và chạm OK.
  Nếu bạn đã có bộ sưu tập, hãy chạm vào bộ sưu tập hiện có hoặc chạm Thêm bộ sưu tập mới, đặt tên cho nó và chạm OK.

Đổi tên bộ sưu tập

 1. Trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính, hãy chạm vào bộ sưu tập bạn muốn đổi tên.
 2. Chạm vào ba dấu chấm ở bên phải bộ sưu tập.
 3. Chạm Đổi tên bộ sưu tập.
 4. Nhập tên mới vào trường văn bản và xác nhận.

Bộ sưu tập sẽ hiển thị trong phần Bộ sưu tập với tên mới.

Chia sẻ bộ sưu tập

 1. Trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính, hãy chạm vào bộ sưu tập bạn muốn chia sẻ.
 2. Chạm vào biểu tượng chia sẻ FxPreview-share-icon hiển thị bên cạnh bộ sưu tập.
 3. Chạm vào một ứng dụng từ danh sách các ứng dụng hiển thị.

Xóa các mục khỏi bộ sưu tập

 1. Trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính, hãy chạm vào một bộ sưu tập để hiển thị các thẻ của bộ sưu tập đó.
 2. Chạm X ở bên phải của một thẻ để xóa nó khỏi bộ sưu tập.

Xóa bộ sưu tập

 1. Trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính, chạm vào bộ sưu tập bạn muốn xóa.
 2. Chạm vào ba dấu chấm ở bên phải bộ sưu tập.
 3. Chạm Xóa bộ sưu tập.
 4. Chạm XÓA từ cửa sổ xác nhận hiển thị.

Tạo bộ sưu tập mới

Để tạo bộ sưu tập mới:

 1. Mở một thẻ mới bằng cách chạm vào biểu tượng + trong phần Các thẻ đang mở trên màn hình chính.
 2. Nhập từ khóa hoặc URL vào thanh địa chỉ.
 3. Chạm vào ba dấu chấm ở dưới cùng của màn hình.
 4. Chạm Lưu vào bộ sưu tập.
 5. Chạm Thêm bộ sưu tập mới.
  Bỏ qua bước này và chuyển sang bước tiếp theo nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo bộ sưu tập kể từ khi nút Thêm bộ sưu tập mới không hiển thị.
 6. Nhập tên cho bộ sưu tập mới trong trường văn bản hiển thị.
 7. Chạm Xong từ bàn phím ảo của bạn.

Bộ sưu tập sẽ hiển thị trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.

Thêm thẻ vào bộ sưu tập hiện có

Để thêm các thẻ vào bộ sưu tập hiện có từ màn hình chính:

 1. Chạm vào nút Lưu vào bộ sưu tập trong phần Các thẻ đang mở trên màn hình chính.
 2. Chạm vào bất kỳ hộp kiểm nào cho các thẻ tương ứng mà bạn muốn thêm vào bộ sưu tập hiện có hoặc chạm Chọn tất cả để thêm tất cả các thẻ.
 3. Chạm Lưu.

Để thêm các thẻ mới vào bộ sưu tập hiện có từ màn hình Chọn bộ sưu tập:

 1. Mở một thẻ mới bằng cách chạm vào biểu tượng + trong phần Các thẻ đang mở trên màn hình chính.
 2. Nhập từ khóa hoặc URL vào thanh địa chỉ.
 3. Chạm vào ba dấu chấm ở dưới cùng của màn hình.
 4. Chạm Lưu vào bộ sưu tập.
 5. Chạm vào bộ sưu tập hiện có.

Đổi tên bộ sưu tậps

Để đổi tên bộ sưu tập:

 1. Chạm vào ba dấu chấm ở bên phải của bộ sưu tập cần được đổi tên trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.
 2. Chạm Đổi tên bộ sưu tập.
 3. Nhập tên mới vào trường văn bản hiển thị.
 4. Chạm Xong từ bàn phím ảo của bạn.

Bộ sưu tập sẽ hiển thị trong phần Bộ sưu tập với tên mới.

Chia sẻ bộ sưu tập

 1. Chạm vào biểu tượng chia sẻ FxPreview-share-icon hiển thị bên cạnh bộ sưu tập cần được chia sẻ trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.
 2. Nhấn vào một ứng dụng từ danh sách các ứng dụng hiển thị.

Xóa các mục khỏi bộ sưu tập

Để xóa các mục khỏi bộ sưu tập của bạn, chạm vào x ở bên phải của thẻ trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.

Xóa bộ sưu tập

 1. Chạm vào ba dấu chấm ở bên phải của bộ sưu tập cần được xóa trong phần Bộ sưu tập trên màn hình chính.
 2. Chạm Xóa bộ sưu tập.
 3. Chạm Xóa từ cửa sổ bật lên để xác nhận.

Xem thêm

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm