Add web pages to your Reading List on Firefox for iOS

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

This article shows an upcoming version of Firefox for iOS, so yours might look different. Please update in a few weeks to get these features.

Short on time? Save web pages to your Reading List and read them later on your iPhone, iPad or iPod, even if you're offline.

Add a page to your Reading List

 1. Open the page you want to add.
 2. Tap the page actions menu (three dots) in the address bar.

  page actions ios
 3. Tap Add to Reading List.

View your Reading List

Ready for some reading? Follow these steps to view your Reading List:

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 10

 2. Tap Library
 3. Tap the Reading List icon reading list icon at the bottom of the screen.
 4. To see options for a page in your reading list, swipe left on the item on the list.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Tonnes, Roland Tanglao, Joni, Richard, Cécile. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support