Add, delete and view bookmarked webpages in Firefox for Android

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Firefox for Android has easy bookmarking. This article will show you how to create and access your bookmarks.

Bookmark a page

Just tap the star.

To bookmark a link on a page, long-press on the link, then choose Bookmark Link. A message will notify you whether the page has been bookmarked, or if the bookmark already exists.

Delete a bookmark

To delete a bookmark, tap the menu button again (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) and tap the star to deselect it.

You can also delete any bookmark from the bookmark list:

 1. Tap the address bar and then select the Bookmarks tab.Tap the address bar and then select Bookmarks.
 2. Tap and hold the bookmark you want to delete.
 3. Then tap Remove.

Quickly find any bookmark on your device

The Awesome Screen makes it easy to find anything.

 • Tap the address bar or open a new tab and start typing. You will see your bookmarks listed (indicated by a star next to them) along with sites you visited and web searches you can do. Just tap the bookmark you want and you're set.
  Awesome search 26

Of course, you can just scroll through your bookmarks too.

 • Tap the address bar or open a new tab and then select the Bookmarks tab instead of typing.
  Awesome browse 25
 • Select Bookmarks from the Top Sites screen or a new tab.
  Bookmarks 26
Tip: You can access your desktop bookmarks, history and more from your Android device by setting up Firefox Sync.

Add a bookmark to your home screen

Get one tap access to a favorite site from your home screen.

 1. Go to the site you want and tap and hold the address bar for about 2 seconds.
 2. Then just choose Add to Home Screen.
  Add to home screen

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, michellerluna, mluna, Marco Aurélio, Eric, mfaigin, Joni, Artist. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.