Access Mozilla Services with Firefox Accounts

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Firefox Accounts lets you access Mozilla Services on any device with the Firefox browser or Firefox OS by simply signing in. All you need to create a Firefox Account is an email address and a password.

How do I sign up for Firefox Accounts?

You can access the sign up page on each Mozilla Service, or visit the Firefox Accounts signup page and follow the steps below:

  1. Enter your email address, password and age, then click Create account.
  2. When the confirmation email arrives, click on the verification link.
  3. Once your account has been verified, sign in to your favorite Mozilla Service using your newly created account. After you sign up, you can also sign in and add an image to your profile.
If you have problems verifying your account, please see I'm having problems confirming my new Firefox Account.

What services can I use with Firefox Accounts?

The following Mozilla Services are available now:

  1. Firefox Sync: Access your browsing data, like bookmarks, history, passwords and open tabs on multiple devices with just a Firefox Accounts login.
  2. Firefox Marketplace: Purchase paid apps safely, add and track app reviews, and access your app library on all your devices.
  3. Pocket for Firefox: Save web pages to your reading list.
  4. Access your add-ons with Firefox Accounts: Add features to Firefox with add-ons.
  1. Firefox Sync: Access your browsing data, like bookmarks, history, passwords and open tabs on multiple devices with just a Firefox Accounts login.
  2. Pocket for Firefox: Save web pages to your reading list.
  3. Access your add-ons with Firefox Accounts: Add features to Firefox with add-ons.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Chris Ilias, Tonnes, ideato, Lan, Joni, matinnabi. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.