Xóa các Lược sử Gần đây

Khi Firefox ghi nhớ một trang web mà bạn đã từng ghé thăm trước đó hoặc lưu trữ thông tin đăng nhập cho trang web ưa thích của bạn, các thông tin đó được gọi là lược sử.

Có những lúc bạn không muốn những người cùng dùng máy tính của bạn có thể thấy hoặc truy cập các thông tin đó. Ví dụ, nếu một người bạn hoặc thành viên trong gia đình cùng chia sẻ máy tính với bạn, có thể bạn sẽ không muốn họ xem những trang web mà bạn đã vào hoặc những tập tin mà bạn đã tải xuống.

Firefox cho phép xóa trắng tất cả hoặc một phần lược sử một cách tự động hoặc khi bạn muốn. Bài viết này mô tả cách xóa trắng lược sử của bạn và cách thiết lập để Firefox tự động xóa lược sử. Để tạm thời không cho Firefox lưu trữ bất kì lược sử nào, hãy xem Duyệt web Riêng tư.


Lược sử là gì?

 • Lược sử Tải xuống & Duyệt web: Lược sử duyệt web là danh sách những trang web mà bạn đã ghé thăm hiện trong trình đơn Lược sử, danh sách Lược sử của cửa sổ Thư viện, và danh sách địa chỉ của Tự động hoàn tất Thanh Địa Chỉ. Lược sử tải xuống là danh sách các tập tin mà bạn đã tải xuống hiện trong Where to find and manage downloaded files in Firefox.
 • Lược sử Tìm kiếm & Biểu mẫu: Lược sử biểu mẫu bao gồm các mục mà bạn đã nhập vào biểu mẫu trang web để Control whether Firefox automatically fills in forms. Lược sử Tìm kiếm bao gồm các mục mà bạn đã nhập vào Sử dụng thanh Tìm kiếm trong Firefox của Firefox.
 • Cookie: Cookies - Information that websites store on your computer là các tập tin được tạo bởi các trang web để lưu trữ thông tin, như tùy chỉnh của trang web hoặc trạng thái đăng nhập.
 • Bộ đệm: Bộ đệm lưu trữ các tập tin tạm, ví dụ như trang web và các tập tin đa phương tiện khác, mà bạn đã tải xuống từ Internet.
 • Đăng nhập đang Hoạt động: Nếu bạn đã đăng nhập vào một trang web sử dụng giao thức mật hóa kể từ lần mở Firefox gần đây, trang đó sẽ được coi là "hoạt động."
 • Tùy chỉnh cho Trang: Tùy chỉnh riêng cho trang, bao gồm các mức độ thu phóng, bảng mã và quyền hạn cho trang được mô tả trong cửa sổ Thông tin về Trang.


Xóa trắng lược sử của bạn

 1. Trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụ, và chọn Xóa các Lược sử Gần đây....
  dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1244841567-776-1.PNG
 2. Chọn lượng lược sử mà bạn muốn xóa:
  • Bên cạnh Khoảng thời gian để xóa, chọn lượng lược sử Firefox mà bạn muốn xóa. Bạn có thể xóa các lược sử được thu thập trong khoảng một, hai, hoặc bốn tiếng gần đây; tất cả thời gian trước của ngày hôm đó (Hôm nay); hoặc tất cả lược sử của bạn (Mọi thứ).
   dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1244841567-776-2.PNG
  • Bạn có thể chọn xóa bất kì hoặc tất cả các mục được mô tả ở trên.
   dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-2.png
   • (Firefox 3.5) Nhấn lên nút bên cạnh Chi tiết để hiển thị những mục mà bạn muốn xóa.
    dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1244841567-776-3.PNG
 1. Nhấn Xóa Ngay. Cửa sổ Xóa trắng Lược sử Gần đây sẽ đóng, và những dữ liệu mà bạn đã chọn sẽ bị xóa.

Xóa trắng lược sử một cách tự động

Bạn có thể thiết lập để Firefox tự động xóa trắng lược sử khi đóng Firefox:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn bảng Riêng tư.
 3. Trong phần Lược sử của bảng Riêng tư, trình đơn thả xuống bên cạnh Firefox sẽ:, chọn Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử.
 4. Chọn hộp kiểm Xóa lược sử khi Firefox đóng.


dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-5.png

 1. Để xác định những lược sử nào sẽ bị xóa, hãy nhấn lên nút Thiết lập... kế bên Xóa lược sử khi Firefox đóng.
 2. Trong cửa sổ 'Thiết lập cho việc Xóa trắng Lược sử', nhấn đánh dấu các hộp kiểm kế bên các mục mà bạn muốn tự động xóa khi Firefox đóng.
  dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-3.png
 3. Sau khi chọn các lược sử muốn xóa, nhấn OK để đóng cửa sổ 'Thiết lập cho việc Xóa trắng Lược sử'.
 4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.


Xóa trắng lược sử của nguyên một tên miền

 1. Trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Lược sử và chọn Hiển thị Toàn bộ Lược sử để mở cửa sổ Thư viện.
 2. Ở góc bên phải, gõ tên của tên miền mà bạn muốn "quên" trong khung Lược sử Tìm kiếm, và ấn EnterReturn.
 3. Trong danh sách kết quả, chuột phảigiữ phím Ctrl trong khi nhấn lên tên miền mà bạn muốn quên, và chọn Quên Tên Miền Này.


dc83bef63b83bac0c4f29a23fe07e0f0-1259119863-720-4.png
Tất cả các mục lược sử (lược sử duyệt web và tải xuống, cookie, bộ đệm, đăng nhập đang hoạt động, mật khẩu, dữ liệu biểu mẫu đã lưu, ngoại lệ cho cookie, hình ảnh, popup) sẽ bị xóa chỉ cho riêng tên miền đó. Do đó hãy cẩn thận khi sử dụng lựa chọn này và chỉ dùng nó nếu bạn thật sự muốn Firefox "quên" mọi thứ.

 1. Đóng cửa sổ Thư viện.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support