Việc xóa các cookie

Cookies được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi các trang web mà bạn truy cập bao gồm thông tin như dữ liệu trang và trạng thái đăng nhập. Bài viết này mô tả cách xoá Cookie trên Firefox, dữ liệu trang web khác và dung trang web được lưu trên bộ nhớ đệm.

Xoá Cookie cho trang web hiện tại

Tính năng này có sẵn trên phiên bản Firefox mới hơn. Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox để sử dụng tính năng mới này.
Để xoá Cookie và dữ liệu cho trang web mà bạn hiện đang truy cập :

 1. Nhấn vào nút Xem thông tin trang Site Info button ở phía bên trái của thanh địa chỉ.
  clear data 62 Fx63ClearDataSingleSite Fx65ClearDataSingleSite
 2. Nhấn Xoá Cookie và dữ liệu trang web....

Xoá Cookie cho bất kì trang web nào

Để xoá Cookie cho bất kì trang web nào:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn menu Riêng tư & Bảo mật và đi tới phần Cookies và dữ liệu trang.
  Fx60Settings-CookiesAndSiteData Fx61settings-CookiesAndSiteData Fx63settings-AcceptCookies Fx65CookiesAndSiteData
 3. Nhấn nút Quản lí dữ liệu…. Hộp thoại Quản lí cookie và dữ liệu trang sẽ xuất hiện.
 4. Trong trường Tìm kiếm trang web, Nhập tên của trang web mà bạn muốn loại bỏ cookie. Các mục phù hợp với tìm kiếm của bạn sẽ được hiển thị
  Fx60ManageCookiesAndSiteData-RemoveSelected Fx65ManageCookiesAndSiteData-RemoveSelected
  • Để xoá tất cả cookie và dữ liệu cho trang web, nhấn Xoá hết.
  • Để xoá các mục đã chọn, chọn mục và nhấn Xoá mục đã chọn.
 5. Nhấn Lưu thay đổi.
 6. Trong hộp thoại Xoá cookie và dữ liệu trang được mở ra, nhấn nút XoáOK.
 7. Đóng trang tuỳ chọn.

Để hiểu thêm về cách quản lí dữ liệu trang web trên Firefox, hãy xem Quản lý cài đặt lưu trữ trang cục bộ.

Lưu ý: Bạn có thể loại bỏ cookie trang web riêng lẻ trong Firefox version 60 và trở xuống, sử dụng Page Info window Bảo mật tab Xem cookie button. Bạn có thể also sử dụng Trình kiểm tra lưu trữ để xoá cookie riêng lẻ cho một trang web cụ thể, thông qua nhấn chuột phải vào menu ngữ cảnh. Để mở Trình kiểm tra lưu trữ, chuyển đến nút menu Fx57Menu Nhà phát triền web hoặc nhấn Shift + F9 trên bàn phím.

Xoá tất cả cookie, dữ liệu trang và bộ nhớ đệm

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Nhấn chọn Riêng tư và bảo mật và đi tới phần Cookie và dữ liệu trang .
 3. Nhấn nútXoá dữ liệu… . Hộp thoại Xoá dữ liệu sẽ xuất hiện
  Fx64ClearCookies-SiteData-Cache Fx65CookiesAndSiteData-ClearData
  • Cookie và dữ liệu trang ( để loại bỏ trạng thái đăng nhập và tuỳ chọn trang web), Nội dung web được lưu vào cache ( để xoá hình ảnh được lưu trữ, tập lệnh và các nội dung khác) nên được đạnh dấu.
 4. Nhấn Xoá.

Xoá tất cả cookie nhưng giữ các dữ liệu khác

Để chỉ xoá cookie trong khi giữ các dữ liệu khác, hãy làm như sau:

 1. Nhấn nút menu Fx57Menu và chọn Thư viện (hoặc nhán vào nút Thư viện 57 library icon trên thanh công cụ).
 2. Nhấn nút Lịch sử và nhấn Xoá lịch sử gần đây….
 3. Đặt Khoảng thời gian để xoá : thành Mọi thứ (nếu bạn không nhìn thấy danh sách lịch sử, nhấn vào mũi tên bên cạnh Chi tiết để mở rộng danh sách).
  Fx52ClearRecentHistory-Cookies Fx63ClearRecentHistory-Cookies
 4. Chọn Cookies và đảm bảo rằng các mục khác bạn muốn giữ không được lựa chọn.
 5. Nhấn nút Xoá ngay để xoá tất cả cookie và đóng cửa số Xoá các lịch sử gần đây.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:DaoAn. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support