Thanh Đánh Dấu

Thanh Đánh Dấu của Firefox giúp bạn truy cập nhanh tới các trang đánh dấu thường dùng. Bài viết này mô tả cách dùng thanh công cụ Đánh Dấu.
6c4209d2eeeec629b4413a084f7ff1b4-1253680354-914-1.jpg
Để biết thêm thông tin về "Trang đánh dấu", xem bài viết Đánh dấu.


Hiện hoặc ẩn thanh công cụ Đánh Dấu

Mặc định, Thanh Đánh Dấu được hiển thị. Để tắt hoặc bật nó:

  • Trên thanh trình đơn, nhấn Hiển thị, chọn Thanh Công Cụ, rồi chọn Thanh Đánh Dấu.


Thêm trang đánh dấu vào thanh Đánh Dấu

  1. Đi tới trang mà bạn muốn thêm vào thanh Đánh Dấu.
  2. Trong thanh Địa Chỉ, nhấn lên biểu tượng của trang và kéo nó vào thanh Đánh Dấu.

    6c4209d2eeeec629b4413a084f7ff1b4-1254066031-895-1.png

Sắp xếp lại trang đánh dấu trên Thanh Đánh Dấu

Để thay đổi vị trí của một mục trên Thanh Đánh Dấu:

  • Nhấn lên trang đánh dấu hoặc thư mục mà bạn muốn di chuyển và kéo nó vào vị trí.

f8b0bf9b76710823eb26953827335373-1249257588-359-1.png

Thêm các mục khác vào Thanh Đánh Dấu

Thanh Đánh Dấu có thể chứa các mục khác ngoài trang đánh dấu. Để biết thêm thông tin, xem Customize Firefox controls, buttons and toolbars.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.