Tên đăng nhập và mật khẩu không được ghi nhớ | Gỡ rối vấn đề

Tên đăng nhập và mật khẩu không được ghi nhớ

Firefox bao gồm một trình “Quản lí Mật khẩu” để lưu các mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào các trang web. Bài viết này mô tả lí do vì sao mật khẩu của bạn có thể sẽ không được lưu.

Để có cái nhìn tổng quan về việc dùng trình Quản lí Mật khẩu để lưu mật khẩu các trang web, hãy xem Password Manager - Remember, delete, change and import saved passwords in Firefox. Để biết thêm thông tin về tính năng Mật khẩu Chính, được dùng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy xem Use a Master Password to protect stored logins and passwords.


Thiết lập Trình Quản lí Mật khẩu

Mặc định, Firefox sẽ ghi nhớ mật khẩu. Bạn có thể tắt tính năng này, hoặc yêu cầu Firefox không bao giờ ghi nhớ mật khẩu cho một trang đặc biệt nào đó.

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn bảng Bảo mật.
 3. Nếu nó chưa được chọn, thì hãy chọn Ghi nhớ mật khẩu cho các trang.
 4. Ở bên phải của Ghi nhớ mật khẩu cho các trang, nhấn lên nút Ngoại trừ....
 5. Hãy chắc chắn rằng trang mà bạn đang cố đăng nhập không nằm trong danh sách này.
  • Nếu có, hãy chọn danh mục và nhấn Xóa.
 1. Nhấn ĐóngĐóng cửa sổ “Ngoại trừ”.
 2. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Đó là bạn vừa cấu hình để Firefox ghi nhớ mật khẩu, hãy thử đăng nhập lại vào trang.

Passwords cleared with Clear Private Data

Firefox's Clear Private Data feature might be set to clear your passwords when you close Firefox.

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Select the Privacy panel.
 3. If Always clear my private data when I close Firefox is not selected, your Firefox is not set to clear your passwords when you close it. You can skip to the next section.
 4. If Always clear my private data when I close Firefox is selected, click on the Settings... button.
 5. Make sure that Saved Passwords is not check marked.
 6. Click OK.
 7. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu. .

Mật khẩu tự động bị xóa

Firefox có thể đã được thiết lập để xóa mật khẩu khi nó thoát. Để hoàn tác thiết lập này:

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn bảng Riêng tư.
 3. Nếu Firefox sẽ: được thiết lập là Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sửXóa lược sử khi Firefox đóng được chọn, hãy nhấn lên nút Thiết lập....
 4. Hãy chắc chắn rằng Mật khẩu đã lưu không được chọn.
 5. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Firefox bây giờ đã được cấu hình để không xóa mật khẩu của bạn khi đóng.

Trang web cấm lưu mật khẩu

Một số trang web không cho phép mật khẩu được lưu vì lí do bảo mật. Nếu bạn đã làm theo các bước bên trên, nhưng vẫn không được nhắc lưu mật khẩu khi đăng nhập vào một trang nào đó, thì có thể là do trang đó đã vô hiệu hóa việc lưu mật khẩu.Dựa trên thông tin từ User name and password not remembered (mozillaZine KB)

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.

Cập nhật lần cuối: 2009-12-16

Nhận hỗ trợ cho một nền tảng khác:
Tùy chỉnh bài viết này

Firefox