Cookies - Information that websites store on your computer

Bài viết này mô tả "cookie" là gì, cách chúng được sử dụng và cách quản lí chúng trong Firefox.

Cookie là gì?

Cookie là thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi một trang web bạn truy cập.

Trên một số trình duyệt, mỗi cookie là một tệp nhỏ, nhưng trên Firefox, tất cả các cookie được lưu trữ trong một tệp duy nhất, nằm trong thư mục profile của Firefox.

Cookie thường lưu trữ cài đặt của bạn cho một trang web, như ngôn ngữ hoặc vịt rí của bạn. Khi bạn quay lại trang web, Firefox sẽ gửi lại các cookie thuộc về trang web đó. Điều này cho phép trang web cung cấp cho bạn những tuỳ chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn .

Cookie có thể lưu trữ nhiều loại thông tin, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân (như tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email hoặc số điện thoại). Tuy nhiên, thông tin này chỉ có thể được lưu trữ nếu bạn cung cấp nó - các trang web không thể truy cập vào thông tin bạn không cung cấp cho họ và họ không thể truy cập các thông tin khác trên máy tính của bạn.

Theo mặc định, bạn không thể thấy được các hoạt động lưu trữ và gửi cookie . Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cài đặt Firefox của mình để cho phép bạn phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu lưu trữ cookie, tự động xoá cookie được lưu trữ khi bạn đóng Firefox và hơn thế nữa.

Cài đặt Cookie

Cài đặt Cookie được quản lí trong Firefox Tuỳ chọnTuỳ chọn. Để truy cập các cài đặt này:

  1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
  2. Chọn Riêng tư & Bảo mật .

Cài đặt Cookie nằm dưới Chặn nội dungCookie và dữ liệu trang web.

Để biết hướng dẫn về cách quản lí cài đặt Cookie cho một tác vụ nhất định, hãy xem:

Xử lí sự cố cookie

Nếu bạn gặp sự cố với Firefox liên quan đến Cookie, hãy xem:

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:DaoAn. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support