Sao lưu và khôi phục trang đánh dấu

Firefox tự động tạo các bản sao lưu trang đánh dấu của bạn và lưu 5 bản sao lưu cuối cùng để phòng ngừa. Bài viết này mô tả cách sao lưu trang đánh dấu một cách thủ công và cách thay thế trang đánh dấu của bạn bằng từ một bản sao lưu.

 • Nếu các đánh dấu của bạn đột nhiên không hiện hữu trong Firefox, hãy xem Recover lost or missing Bookmarks để biết thông tin gỡ rối.


Sao lưu thủ công

 1. Nhấn Đánh dấu trên thanh trình đơn và chọn Quản lí Trang đánh dấu.... Cửa sổ “Thư viện” sẽ mở ra.
 2. Trong cửa sổ Thư viện, nhấn lên nút e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png Nhập và Sao lưu và chọn Sao lưu.... Cửa sổ tên tập tin sao lưu Trang đánh dấu sẽ xuất hiện.

  e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png
  Nhập và Sao lưu và chọn Khôi phục.


 3. Chọn bản sao lưu mà bạn muốn khôi phục:
  • Các danh mục được ghi ngày là các bản sao lưu tự động.
  • Chọn Tập Tin... cho phép bạn khôi phục từ một bản sao lưu thủ công (xem ở trên).
 1. Sau khi chọn một bản sao lưu, trang đánh dấu từ tập tin đó sẽ được khôi phục.
 2. Đóng cửa sổ Thư viện.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support