Sao lưu thông tin của bạn

Mozilla Firefox lưu các thông tin cá nhân của bạn như trang đánh dấu, mật khẩu và phần mở rộng trong một bộ tập tin gọi là hồ sơ profile. Hồ sơ được lưu trữ trong một thư mục hồ sơ tách biệt với các tập tin chương trình của Firefox. Bài viết này giải thích cách sao lưu hồ sơ của bạn, khôi phục nó, hoặc di chuyển hồ sơ của bạn sang một địa điểm hoặc máy tính mới.


Xác định thư mục hồ sơ của bạn

Vị trí mặc định của hồ sơ Firefox là %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\.

 • %APPDATA% là tên tắt cho thư mục C:\Users\<tên-người-dùng>\AppData\Roaming\ (Windows 7/Vista) hay thư mục C:\Documents and Settings\<tên-người-dùng>\Application Data\ (Windows XP/2000), tùy vào tên tài khoản người dùng Windows của bạn.

Vị trí mặc định của hồ sơ Firefox là ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/.

Vị trí mặc định của hồ sơ Firefox là ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/.

 • xxxxxxxx đại diện cho một chuỗi ngẫu nhiên gồm 8 kí tự. Bạn có thể xác định hồ sơ của mình theo các hướng dẫn sau:

Firefox 3.6

 1. Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Trợ giúp và chọn Thông tin Gỡ rối vấn đề.... Thẻ 'Thông tin Gỡ rối vấn đề' sẽ mở ra.
 2. Dưới mục Cơ bản về Chương trình, nhấn lên Mở Thư Mục ChứaHiện trong Finder. Thao tác này sẽ mở thư mục hồ sơ (vd., thư mục xxxxxxxx.default).
Lưu ý: Nếu bạn không thể mở Firefox, hãy dùng hướng dẫn cho Firefox 3.5 ở bên dưới.

Firefox 3.5

Windows 7 và Vista

 1. Nhấn lên nút Windows Start, và gõ %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ trong hộp tìm kiếm ở phía dưới cùng của trình đơn Start, và không ấn Enter.
 2. Một danh sách hồ sơ sẽ xuất hiện ở phía trên bên trái của trình đơn Start. Nhấn lên bất kì hồ sơ nào (vd. xxxxxxxx.default) để mở nó trong Windows Explorer.98ed7b83d09ef2c94285fcf99165ff31-1258904886-852-1.png

Trên Windows XP và 2000

 1. Nhấn lên nút Windows Start, và chọn Run....

  win-run.png
 2. %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ rồi nhấn OK.

  win-rundialog.png

Windows Explorer sẽ mở thư mục Profiles, nơi chứa các thư mục cho từng hồ sơ.

 1. Mở Finder và vào thư mục nhà của bạn. Lưu ý: thư mục nhà thường là tên tài khoản người dùng Mac của bạn
 2. Từ thư mục nhà, mở /Library/, rồi /Application Support/, rồi /Firefox/, rồi /Profiles/. Thư mục Profiles chứa các thư mục cho từng hồ sơ.

  98ed7b83d09ef2c94285fcf99165ff31-1238093908-789-1.jpg
 1. (Ubuntu Tiếng Việt) Nhấn lên trình đơn Nơi ở phía trên bên trái màn hình và chọn Thư mục chính. Một cửa sổ 'Bộ duyệt Tập tin' sẽ hiện ra.
 2. Nhấn lên trình đơn Xem và chọn Hiện tập tin ẩn nếu nó chưa được chọn.
 3. Nhấp đôi chuột lên thư mục .mozilla.
 4. Nhấp đôi chuột lên thư mục firefox. Các thư mục hồ sơ của bạn đều nằm trong thư mục này.

Sao lưu hồ sơ của bạn

Để sao lưu hồ sơ của bạn, trước hết hãy đóng Firefox nếu nó đang mở và rồi chép thư mục hồ sơ sang vị trí khác.

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu vào sau đó nhấn ExitQuit Close 29 .
 2. Xác định thư mục hồ sơ của bạn, như đã giải thích ở trên.
 3. Đi tới thư mục cấp trên của thư mục hồ sơ của bạn, vd. %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
 4. Chuột phảiGiữ phím Ctrl khi bạn nhấp chuột lên thư mục hồ sơ của bạn (vd. xxxxxxxx.default), rồi chọn Copy.
 5. Chuột phảiGiữ phím Ctrl khi bạn nhấp chuột lên thư mục sao lưu (vd. bút nhớ USB hoặc một đĩa CD-RW trắng), rồi chọn Paste.

Khôi phục một bản sao lưu hồ sơ

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu vào sau đó nhấn ExitQuit Close 29 .
 2. Nếu thư mục hồ sơ hiện tại của bạn và thư mục sao lưu có cùng tên, chỉ cần thay thế thư mục hồ sơ hiện tại bằng thư mục sao lưu, rồi khởi động Firefox.
  Quan trọng: Tên của thư mục hồ sơ phải trùng khớp chính xác thì mới làm được, bao gồm cả chuỗi 8 kí tự ngẫu nhiên. Nếu tên không trùng, hoặc nếu bạn khôi phục bản sao lưu sang một thư mục khác, hãy làm theo các bước bên dưới.

Khôi phục sang một thư mục khác

Nếu tên thư mục hồ sơ không trùng, hoặc nếu bạn muốn di chuyển hoặc khôi phục một hồ sơ sang một thư mục khác, hãy làm như sau:

 1. Đóng Firefox hoàn toàn, như đã giải thích ở trên.
 2. Dùng Trình Quản lí Hồ sơ Firefox để tạo một hồ sơ mới trong thư mục mà bạn muốn, rồi thoát Trình Quản lí Hồ sơ.
  Lưu ý: Nếu vừa cài đặt Firefox lên một máy tính mới, bạn có thể dùng hồ sơ mặc định được tự động tạo trong lần đầu tiên chạy Firefox, thay vì phải tự tạo.
 3. Xác định thư mục hồ sơ đã được sao lưu trên đĩa cứng hoặc ổ đĩa sao lưu (vd., bút nhớ USB của bạn).
 4. Mở thư mục sao lưu (vd., thư mục sao lưu xxxxxxxx.default).
 5. Sao chép toàn bộ nội dung của thư mục sao lưu, như mimeTypes.rdf, prefs.js, thư mục bookmarkbackups, vv.
 6. Xác định và mở thư mục hồ sơ mới như đã giải thích ở trên, và nhớ đóng Firefox (nếu đang mở).
 7. Dán nội dung của thư mục sao lưu vào thư mục hồ sơ mới, ghi đè lên các tập tin hiện có.
 8. Khởi động Firefox.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.