Quản lí hồ sơ

Firefox lưu các thông tin cá nhân của bạn như trang đánh dấu, mật khẩu và tùy chỉnh người dùng trong một bộ tập tin gọi là hồ sơ, được lưu trữ trong một thư mục tách biệt với các tập tin chương trình của Firefox. Bạn có thể có nhiều hồ sơ Firefox, mỗi cái sẽ bao gồm một tập hợp thông tin người dùng riêng biệt. Trình quản lí Hồ sơ cho phép bạn tạo, xóa, đổi tên và hoán chuyển hồ sơ.

Sử dụng nhiều hồ sơ và quản lí hồ sơ là tính năng nâng cao chủ yếu dành cho những người phát triển phần mở rộng. Trừ khi bạn là người dùng thành thạo hoặc đang tìm cách gỡ rối một vấn đề đặc biệt nào đó, bạn nên tránh việc sử dụng nhiều hồ sơ.


Khởi động Trình Quản lí Hồ sơ

Quan trọng: Trước khi bạn có thể khởi động Trình Quản lí Hồ sơ, Firefox phải được đóng hoàn toàn.

Windows 7 và Vista

 1. Thoát Firefox. Để đóng Firefox, trên đầu cửa sổ Firefox, chọn trình đơn Tập tin, rồi chọn Thoát.
 2. Mở trình đơn Start Windows. Trong hộp Search ở dưới cùng bên trái, gõ
  firefox.exe -P
 3. Ấn Enter.

Windows 2000 và XP

 1. Thoát Firefox. Để đóng Firefox, trên đầu cửa sổ Firefox, chọn trình đơn Tập tin, rồi chọn Thoát.
 2. Mở trình đơn Start Windows rồi nhấn Run....
 3. Trong hộp thoại Run, gõ dòng lệnh sau: firefox -P
 4. Nhấn OK.
Lưu ý: Nếu cửa sổ Trình Quản lí Hồ sơ không xuất hiện, bạn có thể cần phải chỉ ra đường dẫn đầy đủ của chương trình Firefox trong ngoặc kép; ví dụ: "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P
 1. Thoát Firefox. Để đóng Firefox, trên thanh trình đơn, chọn trình đơn Firefox, rồi chọn Thoát Firefox.
 2. Đi tới /Applications/Utilities. Mở chương trình Terminal.
 3. Trong chương trình Terminal, gõ dòng lệnh sau:

/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -ProfileManager

 1. Ấn Return.

Nếu Firefox đã có trong bản phân phối Linux của bạn, hoặc nếu bạn đã cài Firefox bằng trình quản lí gói của bản phân phối đó:

 1. Thoát Firefox. Để đóng Firefox, trên đầu cửa sổ Firefox, chọn trình đơn Tập tin, rồi chọn Thoát.
 2. Trong Terminal chạy:
  /usr/lib/mozilla/firefox -ProfileManager (Nếu Firefox không được cài trong /usr/lib/mozilla, hãy thay đường dẫn chính xác vào dòng lệnh trên.)

6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-1.png 6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-1.jpg Nếu cửa sổ Trình Quản lí Hồ sơ không mở ra, Firefox có thể đang chạy trong nền, cho dù nó không hiện. Hãy đóng tất cả các phiên bản của Firefox hoặc khởi động lại máy tính, rồi thử lại.

Tạo một hồ sơ

 1. Để bắt đầu Trình thuật sĩ Tạo Hồ Sơ, nhấn Tạo Hồ Sơ... trong Trình quản lí Hồ sơ.
 2. Nhấn Tiến và gõ tên của hồ sơ. Dùng một tên hồ sơ có tính mô tả, ví dụ như tên riêng của bạn. Tên này sẽ không bị đưa lên Internet.

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260153527-579-1.png


  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-2.jpg
 3. Bạn cũng có thể chọn nơi lưu trữ hồ sơ, khá có ích nếu bạn có ý định xuất dữ liệu và thiết lập sang một máy tính khác hoặc để cài đặt trong tương lai. Để chọn nơi lưu trữ trên máy, nhấn Chọn Thư Mục....
  • Lưu ý: Nếu bạn tự chọn một thư mục riêng, hãy lưu trữ hồ sơ trong một thư mục mới hoặc trống. Khi bạn chọn xóa hồ sơ, tất cả nội dung được lưu trữ trong thư mục đó sẽ bị xóa theo.
 1. Để tạo hồ sơ mới, nhấn Hoàn thành.


Xóa một hồ sơ

 1. Trong Trình Quản lí Hồ sơ, chọn hồ sơ muốn xóa, rồi nhấn Xóa Hồ Sơ....
 2. Xác nhận rằng bạn muốn xóa hồ sơ:

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-4.png


  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-3.jpg
  • Không xóa các Tập tin sẽ gỡ bỏ hồ sơ ra khỏi Trình Quản lí Hồ sơ nhưng vẫn giữ lại tập tin dữ liệu của hồ sơ trên máy tính của bạn, do đó thông tin của bạn sẽ không bị mất.
   • Khi tạo một hồ sơ mới, bạn có thể sao chép tất cả các tập tin trong thư mục của hồ sơ cũ sang thư mục của hồ sơ mới, và thông tin hồ sơ của bạn sẽ được khôi phục trong hồ sơ mới.
  • Xóa các Tập tin sẽ xóa hồ sơ và tập tin của nó, bao gồm các trang đánh dấu, thiết lập, mật khẩu, vv.
Cẩn trọng: Nếu bạn dùng tùy chọn "Xóa các Tập tin", thư mục và tập tin của hồ sơ sẽ bị xóa. Thao tác này không thể hoàn tác được.
  • Hủy bỏ để hủy bỏ việc xóa hồ sơ.


Đổi tên một hồ sơ

 1. Trong Trình Quản lí Hồ sơ, chọn hồ sơ muốn xóa, rồi nhấn Đổi tên Hồ sơ....
 2. Nhập tên mới cho hồ sơ, rồi nhấn OK.

Lưu ý: Thư mục chứa tập tin của hồ sơ không được đổi tên.


Tùy chọn

Làm việc ngoại tuyến

Tùy chọn này sẽ nạp hồ sơ đã chọn và khởi động Firefox mà không kết nối Internet. Bạn có thể xem các trang web đã xem trước đây và thử nghiệm hồ sơ của mình.

Đừng hỏi khi khởi động

Nếu có nhiều hồ sơ, Firefox sẽ hỏi bạn muốn dùng hồ sơ nào mỗi khi khởi động Firefox. Tùy chọn này sẽ cho phép Firefox nạp hồ sơ đã chọn mà không hỏi bạn nữa.

 • Để truy cập các hồ sơ khác sau khi chọn tùy chọn này, bạn phải khởi động Trình Quản lí Hồ sơ trước.

Di chuyển một hồ sơ

Để sao chép các trang đánh dấu và thiết lập Firefox sang nơi cài đặt khác (vd. như khi bạn có máy tính mới), bạn cần tạo bản sao lưu cho hồ sơ Firefox của bạn, rồi khôi phục nó tại thư mục mới đó.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support