Plugin-container là gì

Không áp dụng với Firefox trên Mac.

Phần bổ trợ là gì?

Phần bổ trợ là một phần của phần mềm hiển thị nội dung Internet mà Firefox không được thiết kế để hiển thị. Thường bao gồm vido, âm thanh, trò chơi trực tuyến và bản trình diễn được tạo trong các định dạng khác nhau. Một số phần bổ trợ phổ biến là dobe Flash, Quicktime, và Silverlight.

plugin-container.exe là gì?

plugin-container.exe là gì??

Trong Firefox 3.6.4 và cao hơn, một vài phần bổ trợ được tảu riêng biệt với Firefox trong plugin-container.exe, cho phép tiến trình chủ của Firefox là (firefox.exe) có thể luôn được mở khi phần bổ trợ bị treo. Để có thêm thông tin, xem Send plugin crash reports to help Mozilla improve Firefox.

Những phần bổ trợ nào được hỗ trợ bởi plugin-container.exe?

Những phần bổ trợ nào được hỗ trợ bởi plugin-container.exe??

Nhiều thông tin hơn

Để có thêm thông tin về phần bổ tợ, xem Use plugins to play audio, video, games and more.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:thanhtai2009. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support