Phím tắt | Cách làm

Phím tắt

Bài viết này có thể đã lỗi thời.

Một thay đổi quan trọng đã được thực hiện trên bản gốc tiếng Anh của bài viết này. Cho đến khi trang này được cập nhật, bạn nên xem bài viết này: Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly

Đây là danh sách các phím tắt trong Mozilla Firefox. Nếu bạn đã kích hoạt phím tắt soạn thảo văn bản kiểu Emacs trong GNOME, chúng cũng sẽ hoạt động được trong Firefox. Khi một phím tắt soạn thảo văn bản Emacs xung đột với phím tắt mặc định (giống trường hợp với Ctrl + K), phím tắt Emacs sẽ được ưu tiên nếu mục tiêu tập trung trong hộp gõ văn bản (bao gồm thanh địa chỉ và thanh tìm kiếm). Trong những trường hợp như thế, bạn nên dùng phím tắt khác nếu phím tắt trùng đã được liệt kê bên dưới.

Lệnh Phím tắt
Điều hướng
Lùi AltOpt+Mũi tên Trái
Backspace
AltOpt+Mũi tên Trái
CtrlCmd+[
CtrlCmd+[
CtrlCmd+Mũi tên Trái
Delete
Tiến AltOpt+Mũi tên Phải
Shift+Backspace
AltOpt+Mũi tên Phải
CtrlCmd+]
CtrlCmd+]
CtrlCmd+Mũi tên Phải
Shift+Delete
Trang chủ AltOpt+Home
Mở Tập Tin CtrlCmd+O
Tải lại F5
Ctrl Cmd+R
Tải lại (ghi đè bộ đệm) CtrlCmd+F5
CtrlCmd+Shift+R
Dừng CtrlCmd+.
Esc
Trang hiện tại
Đi tới Cuối Trang End
Đi tới Đầu Trang Home
Di chuyển tới Khung Kế F6
Di chuyển tới Khung Trước Shift+F6
Thông tin về Trang {key CtrlCmd+I}
Mã nguồn của Trang CtrlCmd+U
In CtrlCmd+P
Lưu Trang dưới dạng CtrlCmd+S
Phóng to CtrlCmd+ +
Thu nhỏ CtrlCmd+-
Mặc định của Thu phóng CtrlCmd+0
Chỉnh sửa
Chép CtrlCmd+C
Cắt CtrlCmd+X
Xóa Delete
Dán CtrlCmd+V
Làm lại CtrlCmd+YCtrlCmd+Shift+Z
Chọn Toàn Bộ CtrlCmd+A
Hoàn tác CtrlCmd+Z
Tìm kiếm
Tìm CtrlCmd+F
Tìm Lại F3
CtrlCmd+G
Tìm ngay khi gõ Liên Kết '
Tìm ngay khi gõ Văn Bản /
Tìm Trước Shift+F3
Tìm kiếm trên Web CtrlCmd+K
CtrlCmd+E

Ctrl Cmd+J
Cửa sổ & Thẻ (xem Use tabs to organize lots of websites in a single window )
Đóng Thẻ CtrlCmd+W
Ctrl+F4
Đóng Cửa Sổ CtrlCmd+Shift+W
AltOpt+F4
Di chuyển Thẻ sang Trái
(khi thẻ đang được chọn)
CtrlCmd+Mũi tên Trái
CtrlCmd+Mũi tên Lên
Di chuyển Thẻ sang Phải
(khi thẻ đang được chọn)
CtrlCmd+Mũi tên Phải
CtrlCmd+Mũi tên Xuống
Di chuyển Thẻ ra Đầu
(khi thẻ đang được chọn)
Ctrl Cmd+Home
Di chuyển Thẻ ra Cuối
(khi thẻ đang được chọn)
CtrlCmd+End
Thẻ Mới CtrlCmd+T
Cửa Sổ Mới CtrlCmd+N
Thẻ Kế Ctrl+Tab
CtrlCmd+AltOpt+Mũi tên Phải
Cmd+}
Ctrl+Page Down
Mở Địa Chỉ trong Thẻ Mới
(từ Thanh Địa Chỉ tới Thanh Tìm Kiếm)
AltOpt+EnterReturn
Thẻ Trước Ctrl+Shift+Tab
CtrlCmd+AltOpt+Mũi tên Trái
Cmd+{
Ctrl+Page Up
Hoàn tác Đóng Thẻ CtrlCmd+Shift+T
Chọn Thẻ (1 tới 8) CtrlCmdAltOpt+(1 to 8)
Chọn Thẻ Cuối CtrlCmdAltOpt+9
Công cụ
Đánh dấu Tất cả Các thẻ CtrlCmd+Shift+D
Đánh Dấu Trang Này CtrlCmd+D
Đánh dấu CtrlCmd+B
CtrlCmd+I
Cửa sổ Thư viện CtrlCmd+Shift+B
Duyệt với Con Nháy F7
Tải xuống CtrlCmd+JCtrlCmd+Y
Lược sử CtrlCmd+H CtrlCmd+Shift+H
Bật tắt Duyệt web Riêng tư CtrlCmd+Shift+P
Xóa các Lược sử Gần đây CtrlCmd+Shift+Del
Bảng kiểm soát Lỗi CtrlCmd+Shift+J
Linh tinh
Hoàn tất Đuôi địa chỉ .com CtrlCmd+EnterReturn
Hoàn tất Đuôi địa chỉ .net Shift+EnterReturn
Hoàn tất Đuôi địa chỉ .org CtrlCmd+Shift+EnterReturn
Xóa mục Hoàn tất Tự động Đã chọn DelShift+Del
Bật tắt Toàn màn hình F11
Trợ giúp F1{key Cmd+?}
Chọn Thanh Địa Chỉ Alt+D
F6
CtrlCmd+L
Chọn hoặc Quản lí Máy tìm kiếm
(khi Thanh Tìm Kiếm được chọn)
AltOpt+Mũi tên Lên
AltOpt+Mũi tên Xuống
F4


Cấu hình phím tắt

Firefox không cung cấp bất kì phương thức nào để tùy biến phím tắt.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Cheng Wang, loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.

Cập nhật lần cuối: 2010-12-02

Nhận hỗ trợ cho một nền tảng khác:
Tùy chỉnh bài viết này

Firefox