Phím tắt

Đây là danh sách các phím tắt trong Mozilla Firefox. Nếu bạn đã kích hoạt phím tắt soạn thảo văn bản kiểu Emacs trong GNOME, chúng cũng sẽ hoạt động được trong Firefox. Khi một phím tắt soạn thảo văn bản Emacs xung đột với phím tắt mặc định (giống trường hợp với Ctrl + K), phím tắt Emacs sẽ được ưu tiên nếu mục tiêu tập trung trong hộp gõ văn bản (bao gồm thanh địa chỉ và thanh tìm kiếm). Trong những trường hợp như thế, bạn nên dùng phím tắt khác nếu phím tắt trùng đã được liệt kê bên dưới.

Ghi chú: Bạn có thể tùy chỉnh phím tắt cho Firefox bằng cách sử dụng tiện ích Saka key. Bạn cũng có thể tạo phím tắt cho Firefox dành cho Mac - xem Hướng dẫn của Apple.

Điều hướng

Lệnh Phím tắt
Lùi Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Tiến Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Trang chủ Alt + Homeoption + home
Mở tập tin Ctrl + Ocommand + O
Tải lại trang F5
Ctrl + Rcommand + R
Tải lại trang (ghi đè cache) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Dừng Esc
command + .

Trang hiện tại

Lệnh Phím tắt
Cuộn xuống trang Page Downfn +
Cuộn lên trang Page Upfn +
Shift + Space bar
Đi tới cuối trang End
command +
Đi lên đầu trang Home
command +
Di chuyển đến khung tiếp theo F6
Di chuyển đến khung trước Shift + F6
In Ctrl + Pcommand + P
Lưu trang thành Ctrl + Scommand + S
Phóng to Ctrl + +command + +
Thu nhỏ Ctrl + -command + -
Đặt lại thu phóng Ctrl + 0command + 0

Chỉnh sửa

Lệnh Phím tắt
Sao chép Ctrl + Ccommand + C
Cắt Ctrl + Xcommand + X
Xóa Deldelete
Dán Ctrl + Vcommand + V
Dán (dưới dạng văn bản thuần túy) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Làm lại Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Chọn tất cả Ctrl + Acommand + A
Hoàn tác Ctrl + Zcommand + Z

Tìm kiếm

Lệnh Phím tắt
Tìm kiếm Ctrl + Fcommand + F
Tìm tiếp F3
Ctrl + Gcommand + G
Tìm trước đó Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Tìm nhanh chỉ trong văn bản liên kết '
Tìm nhanh /
Đóng thanh tìm kiếm hoặc tìm nhanh Esc - khi thanh tìm kiếm hoặc tìm nhanh được chọn
Chọn thanh tìm kiếm Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
Chuyển đổi nhanh giữa các công cụ tìm kiếm Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
- khi thanh tìm kiếm được chọn
Xem menu để chuyển đổi, thêm hoặc quản lý công cụ tìm kiếm Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- khi thanh tìm kiếm được chọn

Cửa sổ & Thẻ

Một số phím tắt này yêu cầu tab hiện được chọn để "được lấy tiêu điểm". Hiện tại, cách duy nhất để làm điều này là chọn một đối tượng liền kề và "tab vào" thẻ hiện tại, ví dụ: bằng cách nhấn Alt + Dcommand + L để chọn thanh địa chỉ, sau đó Shift + Tab hai lần.
Lệnh Phím tắt
Đóng thẻ Ctrl + Wcommand + W -except for Pinned Tabs
Đóng cửa sổ Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
ThoátThoát Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Di chuyển thẻ ở tiêu điểm bên trái Ctrl + Shift + Page Up
Di chuyển thẻ ở tiêu điểm bên phải Ctrl + Shift + Page Down
Di chuyển thẻ đang kích hoạt lên đầu Ctrl + Homecommand + home
Di chuyển thẻ đang kích hoạt xuống cuối Ctrl + Endcommand + end
Tắt/bật âm thanh Ctrl + M
Thẻ mới Ctrl + Tcommand + T
Cửa sổ mới Ctrl + Ncommand + N
Cửa sổ riêng tư mới Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Thẻ kế tiếp Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Mở địa chỉ trong thẻ mới Alt + Enteroption + return - từ thanh địa chỉ hoặc thanh tìm kiếm
Thẻ trước đó Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Mở lại thẻ đã đóng Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Mở lại cửa sổ đã đóng Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Chọn thẻ từ 1 đến 8 Ctrl + 1to8command + 1to8Alt + 1to8
Chọn thẻ cuối cùng Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Di chuyển URL sang trái hoặc phải (nếu con trỏ nằm trong thanh địa chỉ) Ctrl + Shift + Xcommand + Shift + X

Lịch sử

Lệnh Phím tắt
Thanh bên lịch sử Ctrl + H
Cửa sổ thư viện (Lịch sử) Ctrl + Shift + H
Xóa các lịch sử gần đây Ctrl + Shift + Del

Lịch sử

Lệnh Phím tắt
Thanh bên lịch sử command + shift + H
Xóa các lịch sử gần đây command + shift + delete

Đánh dấu

Lệnh Phím tắt
Đánh dấu tất cả các thẻ Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Đánh dấu trang này Ctrl + Dcommand + D
Thanh bên đánh dấu Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Cửa sổ thư viện (Đánh dấu) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Công cụ

Ghi chú: Một số lệnh được ghi bằng tiếng Anh do chưa thể bản địa hóa hoàn chỉnh Firefox. Chúng tôi sẽ làm điều này nhanh nhất có thể.

Lệnh Phím tắt
Tải về Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Tiện ích Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Chuyển đổi công cụ dành cho nhà phát triển F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Web Console Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Inspector Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Debugger Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Style Editor Shift + F7
Profiler Shift + F5
Network Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Developer Toolbar Shift + F2
Responsive Design View Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Scratchpad Shift + F4
Page Source Ctrl + Ucommand + U
Browser Console Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Thông tin trang command + ICtrl + I

Trình xem PDF

Lệnh Phím tắt
Trang tiếp theo N or J or
Trang trước đó P or K or
Phóng to Ctrl + +command + +
Thu nhỏ Ctrl + -command + -
Zoom tự động Ctrl + 0command + 0
Xoay tài liệu theo chiều kim đồng hồ R
Xoay ngược chiều kim đồng hồ Shift + R
Chuyển sang chế độ bản trình bày Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Chuyển đổi công cụ tay H
Chọn hộp nhập số trang Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Linh tinh

Lệnh Phím tắt
Hoàn tất địa chỉ .com Ctrl + Enter
Xóa mục nhập tự động hoàn tất đã chọn Del
Toàn màn hình F11
Kích hoạt thanh menu (hiển thị tạm thời khi ẩn) Alt or F10Alt (KDE) or F10 (GNOME)
Chuyển đến chế độ đọc Ctrl + Alt + RF9
Duyệt web bằng con trỏ F7
Chọn thanh địa chỉ F6
Alt + D
Ctrl + L

Linh tinh

Lệnh Phím tắt
Hoàn tất địa chỉ .com ctrl + return
Xóa mục nhập tự động hoàn tất đã chọn shift + delete
Toàn màn hình command+Shift+F
Chuyển đến chế độ đọc command+option+R
Duyệt web bằng con trỏ F7
Chọn thanh địa chỉ F6
command + L

Linh tinh

Lệnh Phím tắt
Hoàn tất địa chỉ .com Ctrl + Enter
Hoàn tất địa chỉ .net Shift + Enter
Hoàn tất địa chỉ .org Ctrl + Shift + Enter
Xóa mục nhập tự động hoàn tất đã chọn Del
Toàn màn hình F11
Kích hoạt thanh menu (hiển thị tạm thời khi ẩn) Alt or F10Alt (KDE) or F10 (GNOME)
Chuyển đến chế độ đọc Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Duyệt web bằng con trỏ F7
Chọn thanh địa chỉ F6
Alt + D
Ctrl + L

Linh tinh

Lệnh Phím tắt
Hoàn tất địa chỉ .con command + return
Hoàn tất địa chỉ .net shift + return
Hoàn tất địa chỉ .org command + shift + return
Xóa mục nhập tự động hoàn tất đã chọn shift + delete
Toàn màn hình command+Shift+F
Chuyển đến chế độ đọc command+option+R
Duyệt web bằng con trỏ F7
Chọn thanh địa chỉ F6
command + L

Phím tắt phương tiện

Lệnh Phím tắt
Phát / Tạm dừng Space bar
Giảm âm lượng
Tăng âm lượng
Tắt tiếng Ctrl + command +
Bật tiếng Ctrl + command +
Tời lùi 15 giây
Tời lùi 10 % Ctrl + command +
Tời tiến 15 giây
Tời tiến 10 % Ctrl + command +
Tời đến bắt đầu Home
Tời đến kết thúc End

Phím tắt nhà phát triển

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt với các công cụ phát triển trong Firefox. Xem tất cả phím tắt từ Tài liệu Trang MDN.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Cheng Wang, loveleeyoungae, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support