Nâng cấp lên Firefox 3.6

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Firefox 3.6 là phiên bản chính mới nhất của Mozilla Firefox được phát hành vào ngày 21 tháng 1 năm 2010. Bài này mô tả làm thế nào để nâng cấp lên Firefox 3.6.

  • Khi bạn nâng cấp, thông tin hiện có của bạn như dấu trang và mật khẩu sẽ được giữ. Để chắc chắn rằng không có thông tin nào bị mất, xem Sao lưu thông tin của bạn.
  • Một vài add-on có thể không hoạt động sau khi nâng cấp lên Firefox 3.6. Chúng có thể được tái kích hoạt khi tác giả cập nhật chúng cho tương thích với Firefox 3.6. Để biết thêm thông tin, xem Re-enable add-ons that were disabled when updating Firefox.


Nâng cấp lên từ Firefox 3.0.x hoặc 3.5.x

Nếu bạn sử dụng phiên bản đóng gói phân phối Linux của Firefox, bạn sẽ cần phải chờ đợi một gói cập nhật sẽ được phát hành vào kho gói của nó.

Nếu bạn cài đặt Firefox bằng tay (không sử dụng trình quản lý phân phối gói). Để nâng cấp lên Firefox 3.6, bạn cần phải sử dụng cập nhật mới nhất cho Firefox 3.0 hoặc 3.5:

  1. Mở thực đơn Trợ giúp và chọn Tìm bản cập nhật.... Nếu có một bản cập nhật, làm theo hướng dẫn trong cửa sổ Cập nhật phần mềm để tải về và cài đặt nó. Bạn cần khởi động lại Firefox sau khi cập nhật.
  2. Một khi bạn đã có phiên bản cập nhật mới nhất Firefox 3.0 hoặc 3.5 cập nhật, dùng thực đơn Trợ giúp > Tìm bản cập nhật... lần nữa, để nâng cấp lên Firefox 3.6.

Để biết thêm thông tin, xem Cập nhật Firefox.

Chú ý: Bạn cũng có thể nâng cấp từ Firefox 3.0.x hay 3.5.x bằng cách tải về Firefox 3.6 tại trang Mozilla Firefox và cài đặt. Xem Cài đặt Firefox để biết thông tin việc cài đặt thế nào.

Nâng cấp lên từ Firefox 2 hoặc các phiên bản trước

Tải về Firefox 3.6 tại trang Mozilla Firefox và cài đặt. Để biết thêm thông tin cài đặt thế nào, xem Cài đặt Firefox.

Có vấn đề sau khi cập nhật?

Các bài sau có thể giúp đỡ:


Có gì mới trong Firefox 3.6?

Hầu hết thay đổi trong Firefox 3.6 là những cải tiến cho ổn định và hiệu suất.

  • Bạn có thể ẩn thanh trình đơn bằng cách mở View, chọn Toolbars, và kích vào Menu Bar. Sau khi ẩn thanh trình đơn, bạn có thể hiện nó bằng cách bấm phímAlt.
  • Chế độ toàn màn hình bây giờ đã có. Để chuyển tới chế độ toàn màn hình, mở View và chọn Full Screen.


Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.