Duyệt web Riêng tư

Bài viết này áp dụng cho Firefox 3.5 trở về sau, không phải Firefox 2 hay 3.0.x. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tính riêng tư trong Firefox, hãy xem Xóa dữ liệu riêng tư.

Lược sử được dùng bởi trình duyệt để cải thiện trải nghiệm của bạn trên Internet. Khi Firefox ghi nhớ một trang web mà bạn đã từng ghé thăm trước đó hoặc tên đăng nhập và mật khẩu cho trang web ưa thích của bạn, các thông tin đó được gọi là lược sử.

Có những lúc bạn không muốn những người cùng dùng máy tính của bạn có thể thấy hoặc truy cập các thông tin đó. Ví dụ, nếu một người bạn hoặc thành viên trong gia đình cùng chia sẻ máy tính với bạn, có thể bạn sẽ không muốn họ xem những trang web mà bạn đã vào hoặc những tập tin mà bạn đã tải xuống.

Firefox 3.5 trở về sau cung cấp tính năng "Duyệt web Riêng tư", cho phép bạn duyệt Internet và Firefox sẽ không lưu giữ lại bất kì dữ liệu nào về những trang mà bạn vào.


Những thứ mà Duyệt web Riêng tư sẽ không lưu giữ

 • Trang đã vào: Không có trang web danh sách những trang web mà bạn đã ghé thăm hiện trong trình đơn Lược sử, danh sách Lược sử của cửa sổ Thư viện, và danh sách địa chỉ của Tự động hoàn tất Thanh Địa Chỉ.
 • Các mục trên Thanh tìm kiếm và Biểu mẫu: Không có bất cứ từ khóa nào bạn gõ trong các biểu mẫu web hoặc Sử dụng thanh Tìm kiếm trong Firefox được thêm vào danh mục của Control whether Firefox automatically fills in forms.
 • Mật khẩu: Không có mật khẩu nào được tự động điền trong suốt phiên Duyệt web Riêng tư của bạn, và không có mật khẩu mới được lưu thêm.
 • Danh sách Tải xuống: Không có bất kì tập tin nào mà bạn tải được giữ lại trong Where to find and manage downloaded files in Firefox sau khi bạn tắt chế độ Duyệt web Riêng tư.
 • Cookie: Tập tin được tạo ra bởi các trang web, lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn, chẳng hạn như các tùy chỉnh của bạn khi ghé thăm trang web đó (khi một trang web có một hộp "ghi nhớ", nhiều khả năng là họ đang dùng cookie) sẽ không được lưu trữ. Để biết thêm thông tin về cookie, hãy xem Cookies - Information that websites store on your computer.
 • Tập tin bộ đệm web: Không có tập tin Internet tạm hoặc tập tin đã được đệm nào được lưu cho tới khi bạn tắt Duyệt web Riêng tư.
Lưu ý:
 • Nếu bạn tạo Đánh dấu mới trong khi đang Duyệt web Riêng tư, nó sẽ không bị xóa đi khi bạn dừng phiên Duyệt Web Riêng Tư.
 • Nếu bạn lưu tập tin vào máy tính trong khi đang Duyệt web Riêng tư, nó sẽ không bị xóa đi khi bạn dừng phiên Duyệt Web Riêng Tư. Tuy nhiên, bất kì tập tin nào mà bạn đã mở bằng chương trình ngoại trú sẽ bị xóa khỏi thư mục tạm, và không có tập tin nào mà bạn đã tải sẽ xuất hiện trong danh sách của Where to find and manage downloaded files in Firefox.


Cách bật Duyệt web Riêng tư

- Để bắt đầu một phiên Duyệt web Riêng tư:

 1. Nhấn lên trình đơn Công cụ và chọn Bắt đầu Duyệt web Riêng tư.

  c2865a810710523cf0602299e032059d-1244835471-43-4.PNG

Cách tắt Duyệt web Riêng tư

- Để kết thúc một phiên Duyệt web Riêng tư:

 1. Nhấn vào trình đơn Công cụ và chọn mục Ngừng phiên Duyệt web Riêng tư. 2. Các cửa sổ và thẻ mà bạn đã mở trước khi bật Duyệt web Riêng tư sẽ xuất hiện, tiêu đề cửa sổ Firefox sẽ không còn dòng (Duyệt web Riêng tư) nữa.

Khởi động Firefox trong một phiên duyệt web riêng tư

Có một thiết lập trong cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh sẽ tự động xuất hiện bật Duyệt web Riêng tư mỗi khi bạn khởi động Firefox.

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn bảng Riêng tư. 3. Thiết lập Firefox sẽ:Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử.
 4. Nhấn để chọn Tự động khởi động Firefox trong chế độ duyệt web riêng tư.
 5. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu. .
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support