Cửa sổ Tùy chọn - bảng Thẻ

Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Thẻ thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh. Về các bảng khác, hãy xem Cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh.

Bảng 'Thẻ' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh liên quan đến tính năng duyệt web theo thẻ.


66540d43fa6968daab22fa2c9052cbe5-1246120345-529-1.jpg 66540d43fa6968daab22fa2c9052cbe5-1246322475-737-1.jpg

  • New pages should be opened in: Phần tùy chọntùy chỉnh này điều khiển việc các liên kết yêu cầu được mở trong cửa sổ mới (từ chương trình khác hoặc từ các trang web) sẽ được mở trong một cửa sổ mới hay một thẻ mới của cửa sổ hiện tại.
  • Mở các cửa sổ mới trong một thẻ: Phần tùy chọntùy chỉnh này điều khiển việc các liên kết yêu cầu được mở trong cửa sổ mới (từ chương trình khác hoặc từ các trang web) sẽ được mở trong một cửa sổ mới hay một thẻ mới của cửa sổ hiện tại.
Lưu ý: Cho dù bạn chọn mở trang trong thẻ mới, Firefox vẫn sẽ lờ đi tùy chọntùy chỉnh này và sẽ mở liên kết trong một cửa sổ mới nếu tác giả của trang chỉ định rằng cửa sổ mới phải có kích thước xác định, bởi vì một số trang chỉ có thể hiển thị chính xác trong kích thước xác định nào đó.
  • Cảnh báo khi đóng nhiều thẻ: Khi đóng một cửa sổ có nhiều thẻ, Firefox sẽ yêu cầu bạn xác nhận lựa chọn đó. Điều này sẽ giúp tránh việc vô tình đóng toàn bộ cửa sổ khi mà bạn chỉ có ý định đóng thẻ hiện tại. Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để vô hiệu hóa cảnh báo này và để Firefox tự động đóng cửa sổ.
  • Cảnh báo khi mở nhiều thẻ có thể khiến Firefox bị chậm: Khi mở một số lượng lớn gồm nhiều thẻ một lúc, Firefox sẽ yêu cầu bạn xác nhận lựa chọn đó. Điều này sẽ giúp tránh việc vô tình làm chậm hệ thống khi các trang được tải. Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để vô hiệu cảnh báo này.
  • Luôn luôn hiện thanh thẻ: Nếu bạn chỉ đang xem một trang web trong một cửa sổ Firefox, bình thường thanh thẻ sẽ không hiện ra. Đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để luôn luôn hiện thanh thẻ, ngay cả khi cửa sổ Firefox chỉ có một trang.
  • Khi tôi mở một liên kết trong một thẻ mới, chuyển sang thẻ đó ngay lập tức: Khi bạn nhấn chuột giữa lên một liên kết (hoặc giữ phím CtrlCmd trong khi nhấn bằng chuột trái), trang sẽ được mở trong một thẻ mới. Trang đó sẽ không được hiển thị và được tải trong thẻ hậu cảnh. Đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để tải và hiển thị trang trong một thẻ tiền cảnh.
[[Options window Trở lại bài viết cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh]::

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm