Cửa sổ Tùy chọn - bảng Nội dung | Cách làm

Cửa sổ Tùy chọn - bảng Nội dung

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Nội dung thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh. Về các bảng khác, hãy xem Cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh.

Bảng 'Nội dung' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh liên quan đến cách trang web được hiển thị.80330e87234a3ce0bdbc779720bd2db5-1246120678-882-1.jpg 80330e87234a3ce0bdbc779720bd2db5-1246322695-982-1.jpg

 • Chặn các cửa sổ pop-up: Mặc định, Firefox chặn các cửa sổ pop-up khó chịu trên trang web. Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này sẽ vô hiệu hóa việc chặn pop-up.
  Một số trang web sử dụng cửa sổ pop-up theo cách thức hợp pháp. Do đó, bạn cũng có thể cho phép những trang web đó được mở pop-up. Để làm vậy, nhấn Ngoại trừ..., gõ tên trang, và nhấn Cho phép. Để gỡ bỏ một trang web ra khỏi danh sách, hãy chọn nó và nhấn Xóa Trang. Để xóa trắng toàn bộ danh sách, hãy nhấn Xóa Toàn Bộ Các Trang.
 • Tự động tải ảnh: Mặc định, Firefox hiển thị hình ảnh trong trang web. Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để vô hiệu hóa hình ảnh trên các trang web.
  Nếu bạn kích hoạt tự động tải hình ảnh, nút Ngoại trừ... giúp bạn chọn các trang mà bạn không muốn cho tải hình ảnh. Nút Ngoại trừ... cho phép bạn chỉ định những trang mà bạn muốn tải (hoặc không tải) cho dù thiết lập này là gì chăng nữa. Trong danh sách ngoại lệ, gõ tên trang mà bạn muốn cho phép hoặc chặn hình ảnh, rồi nhấn Cho phép để cho phép hình ảnh, hoặc nhấn Chặn để chặn hình ảnh.
 • Bật JavaScript: JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản thường được dùng để làm cho trang web mang tính tương tác. Tuy nhiên, nó cũng tạo điều kiện cho một số hành vi khó chịu nào đó có thể được thực hiện dễ dàng. Để tắt JavaScript, bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này. Tuy nhiên, lưu ý rằng tắt JavaScript có thể làm cho một số trang web không thể hoạt động bình thường. Để kiểm soát tốt hơn những gì JavaScript có thể hoặc không thể làm, hãy nhấn Nâng cao....


Thiết lập JavaScript Nâng cao

  • Di chuyển hoặc thay đổi kích thước các cửa sổ đang mở: Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để vô hiệu hóa việc di chuyển và thay đổi kích thước cửa sổ bằng script.
  • Nâng hoặc hạ cửa sổ: Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để chắc chắn rằng script không thể nâng (đưa ra trước) hoặc hạ (đưa ra sau) cửa sổ.
  • Vô hiệu hóa hoặc thay thế các trình đơn ngữ cảnh: Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh để không cho trang web vô hiệu hóa hoặc thay đổi trình đơn ngữ cảnh của Firefox.
  • Ẩn thanh trạng thái: Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để bắt buộc luôn có thanh trạng thái trong cửa sổ pop-up.
  • Thay đổi nội dung trong thanh trạng thái: Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để vô hiệu hóa các thông điệp thay đổi trên thanh trạng thái (ví dụ như việc hiển thị các thông điệp cuộn hoặc không cho hiển thị địa chỉ liên kết khi đưa chuột lên trên một liên kết).
 • Bật Java: Java là một ngôn ngữ lập trình cho Web. Một ứng dụng Java có thể chạy trên nhiều loại máy vi tính khác nhau, do đó tránh được việc cần có người lập trình tạo ra phiên bản riêng biệt cho từng loại máy vi tính. Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để tắt tiểu dụng Java trong Firefox. Lưu ý rằng để các tiểu dụng hoạt động được, bạn phải cài đặt phần bổ trợ Java.


Phông & Màu sắc

PhôngKích cỡ Mặc định: Các trang web thường được hiển thị theo phông và kích cỡ đã xác định ở đây. Tuy nhiên, các trang web có thể ghi đè những lựa chọn này nếu bạn không xác định thêm trong hộp thoại Phông. Hãy nhấn lên nút Nâng cao... để truy cập hộp thoại Phông để thay đổi điều này và các tùy chọntùy chỉnh này.


Hộp thoại Phông

 1. Từ danh sách thả xuống Phông cho, chọn một script/nhóm ngôn ngữ. Chẳng hạn như, để thiết lập phông mặc định cho các script/ngôn ngữ Tây Âu (Latin), chọn "Phương Tây". Đối với script/ngôn ngữ không có trong danh sách, chọn Ngôn ngữ khác.
 2. Chọn chữ tỉ lệ sẽ là serif (như "Times New Roman") hay sans-serif (như "Arial"). Rồi xác định cỡ chữ bạn muốn cho chữ tỉ lệ.
 3. Xác định phông dùng cho Serif, Sans-serif và Monospace. Bạn cũng có thể thay đổi cỡ chữ cho -+phông Monospace+-.

Bạn cũng có thể giới hạn cỡ chữ nhỏ nhất cho trang web. Điều này hữu ích trong việc không cho các trang dùng các phông quá nhỏ đến nỗi không thể đọc được.

 • Cho phép trang chọn phông riêng của chúng, thay cho các lựa chọn phía trên của tôi: Mặc định, Firefox dùng các phông được chỉ định bởi tác giả trang web. Tắt tùy chọntùy chỉnh này sẽ bắt tất cả các trang dùng các phông mặc định của bạn.
 • Bảng mã: Bảng mã được chọn ở đây sẽ được dùng để hiển thị các trang không xác định bảng mã cần dùng.


Hộp thoại Màu sắc

Văn bản và Nền: Tại đây bạn có thể thay đổi màu sắc mặc định của văn bản và nền để dùng cho các trang web không chỉ định những thông tin đó. Nhấn lên mẫu màu để chọn.

 • Dùng màu sắc của hệ thống Đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để dùng các màu đã định nghĩa trong thiết lập hệ thống của bạn thay vì các màu được chỉ định ở trên.

Màu sắc của Liên kết: Tại đây bạn có thể thay đổi màu sắc mặc định cho các liên kết Web. Nhấn lên mẫu màu để chọn.

 • Gạch chân các liên kết: Mặc định, các liên kết được gạch chân trên trang web. Bỏ đánh dấu tùy chọntùy chỉnh này để vô hiệu hóa điều này. Lưu ý rằng nhiều trang chỉ định quy luật tạo kiểu (style) của riêng chúng, nên tùy chọntùy chỉnh này không ảnh hưởng đến những trang đó.
 • Cho phép trang chọn màu sắc riêng của chúng, thay cho các lựa chọn phía trên của tôi: Mặc định, Firefox dùng màu sắc được chỉ định bởi tác giả trang web. Tắt tùy chọntùy chỉnh này sẽ bắt tất cả các trang dùng các màu sắc mặc định của bạn.


Ngôn ngữ

Một số trang web được cung cấp trong nhiều ngôn ngữ. Nhấn lên nút Chọn... để chỉ định ngôn ngữ ưu tiên của bạn.

Hộp thoại Ngôn ngữ: Để thêm một ngôn ngữ, nhấn Chọn một ngôn ngữ để thêm..., chọn ngôn ngữ, rồi nhấn lên nút Thêm. Xóa một ngôn ngữ bằng cách chọn nó trong danh sách ngôn ngữ hoạt động, rồi nhấn lên nút Xóa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại thứ tự các ngôn ngữ bằng các nút Chuyển LênChuyển Xuống để xác định ngôn ngữ ưu tiên nhất trong trường hợp một trang cung cấp nhiều ngôn ngữ.[[Options window Trở lại bài viết cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh]::
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Cập nhật lần cuối: 2009-07-05

Nhận hỗ trợ cho một nền tảng khác:
Tùy chỉnh bài viết này

Firefox