Cửa sổ Tùy chọn

Bài viết này có thể đã lỗi thời.

Một thay đổi quan trọng đã được thực hiện trên bản gốc tiếng Anh của bài viết này. Cho đến khi trang này được cập nhật, bạn nên xem bài viết này: Firefox options, preferences and settings

Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.


Bảng 'Tổng quát'

Bảng 'Tổng quát' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh liên quan đến các thiết lập thông dụng nhất, ví dụ như những gì bạn thấy khi Firefox khởi động và cách Firefox xử lí các tập tin tải xuống. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cửa sổ Tùy chọn - bảng Tổng quát.


Bảng 'Thẻ'

Bảng 'Thẻ' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh liên quan đến tính năng duyệt web theo thẻ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cửa sổ Tùy chọn - bảng Thẻ.


Bảng 'Nội dung'

Bảng 'Nội dung' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh liên quan đến cách trang web được hiển thị. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cửa sổ Tùy chọn - bảng Nội dung.

Bảng 'Chương trình'

Bảng 'Chương trình' cho phép bạn quyết định cách Firefox xử lí các kiểu tập tin khác nhau (vd. tài liệu PDF hoặc tập tin âm thanh). Nó hiện cho bạn thấy một danh sách các kiểu nội dung và cho phép bạn chọn thao tác cho mỗi kiểu, ví dụ như mở bằng chương trình ngoài, mở trong Firefox bằng phần bổ trợ, hoặc lưu tập tin. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cửa sổ Tùy chọn - bảng Chương trình.

Bảng 'Riêng tư'

Bảng 'Riêng tư' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh liên quan đến sự riêng tư của bạn. Khi bạn duyệt web, thông tin về nơi bạn đã lưu lại, những trang bạn đã ghé thăm, vv. được lưu trữ tại đây. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cửa sổ Tùy chọn - bảng Riêng tư.


Bảng 'Bảo mật'

Bảng 'Bảo mật' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh liên quan đến việc giữ cho phiên duyệt web của bạn được an toàn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cửa sổ Tùy chọn - bảng Bảo mật.


Bảng 'Nâng cao'

Bảng 'Nâng cao' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh cho các thiết lập không được dùng thường xuyên, ví dụ như kiểm tra xem Firefox có phải là trình duyệt mặc định không, xóa trắng bộ nhớ đệm của đĩa, thiết lập cập nhật cho Firefox, và nhiều thiết lập nâng cao khác mà có thể chỉ một số người cần. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cửa sổ Tùy chọn - bảng Nâng cao.

// These fine people helped write this article:loveleeyoungae. You can help too - find out how.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support