Cách xóa trắng bộ đệm | Cách làm

Cách xóa trắng bộ đệm

Bài viết này có thể đã lỗi thời.

Một thay đổi quan trọng đã được thực hiện trên bản gốc tiếng Anh của bài viết này. Cho đến khi trang này được cập nhật, bạn có thể thấy bài này hữu ích: How to clear the Firefox cache

Bộ đệm Firefox tạm thời lưu trữ hình ảnh, mã kịch bản, và các phần khác của trang web trong khi bạn duyệt xem web. Bài viết này mô tả cách xóa bộ đệm của Firefox.


Xóa bộ đệm

 1. Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy chỉnh....
 2. Chọn bảng Nâng cao.
 3. Nhấn lên thẻ Mạng. 4. Trong phần Lưu trữ Ngoại tuyến, nhấn Xóa Ngay.
 5. Nhấn OK để đóng cửa sổ Tùy chọnNhấn Đóng để đóng cửa sổ Tùy chỉnhĐóng cửa sổ Tùy chỉnh

Tự động xóa bộ đệm

Bạn có thể thiết lập Firefox tự động xóa bộ đệm khi Firefox đóng:

 1. Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy chỉnh....
 2. Chọn bảng Riêng tư.
 3. Trong phần “Lược sử”, thiết lập Firefox sẽ: thành Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử.
 4. Chọn hộp Xóa lược sử khi Firefox đóng.


 5. Bên cạnh “Xóa lược sử khi Firefox đóng”, nhấn lên nút Thiết lập.... Cửa sổ “Thiết lập cho việc Xóa trắng Lược sử” sẽ hiện ra.
 6. Trong cửa sổ “Thiết lập cho việc Xóa trắng Lược sử”, nhấn lên hộp chọn kế bên Bộ đệm.


 1. Nhấn OK để đóng cửa sổ “Thiết lập cho việc Xóa trắng Lược sử”.
 2. Nhấn OK để đóng cửa sổ Tùy chọnNhấn Đóng để đóng cửa sổ Tùy chỉnhĐóng cửa sổ Tùy chỉnh
 1. Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy chỉnh....
 2. Select the Privacy panel.
 3. In the Private Data section, click to select Always clear my private data when I close Firefox.
  • If Ask me before clearing private data is selected you will be prompted to clear the cache each time you close Firefox. Do not select it if you want Firefox to clear the cache automatically.
 1. In the Private Data section, click Settings.... Click to select Cache.
Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

These fine people helped write this article: loveleeyoungae. You can help too - find out how.

Last Update: 2009-12-16

Get support for another platform:
Customize this article

Firefox