Cách xóa trắng bộ đệm

Bài viết này có thể đã lỗi thời.

Một thay đổi quan trọng đã được thực hiện trên bản gốc tiếng Anh của bài viết này. Cho đến khi trang này được cập nhật, bạn nên xem bài viết này: How to clear the Firefox cache

Bộ đệm Firefox tạm thời lưu trữ hình ảnh, mã kịch bản, và các phần khác của trang web trong khi bạn duyệt xem web. Bài viết này mô tả cách xóa bộ đệm của Firefox.


Xóa bộ đệm

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn bảng Nâng cao.
 3. Nhấn lên thẻ Mạng. 4. Trong phần Lưu trữ Ngoại tuyến, nhấn Xóa Ngay.
 5. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Tự động xóa bộ đệm

Bạn có thể thiết lập Firefox tự động xóa bộ đệm khi Firefox đóng:

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn bảng Riêng tư.
 3. Trong phần “Lược sử”, thiết lập Firefox sẽ: thành Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử.
 4. Chọn hộp Xóa lược sử khi Firefox đóng.


 5. Bên cạnh “Xóa lược sử khi Firefox đóng”, nhấn lên nút Thiết lập.... Cửa sổ “Thiết lập cho việc Xóa trắng Lược sử” sẽ hiện ra.
 6. Trong cửa sổ “Thiết lập cho việc Xóa trắng Lược sử”, nhấn lên hộp chọn kế bên Bộ đệm.


 1. Nhấn OK để đóng cửa sổ “Thiết lập cho việc Xóa trắng Lược sử”.
 2. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Select the Privacy panel.
 3. In the Private Data section, click to select Always clear my private data when I close Firefox.
  • If Ask me before clearing private data is selected you will be prompted to clear the cache each time you close Firefox. Do not select it if you want Firefox to clear the cache automatically.
 1. In the Private Data section, click Settings.... Click to select Cache.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.