Cách thiết lập trang chủ

Translation in progress.


Trang chủ là trang mà Firefox sẽ mở mỗi khi bạn khởi động hoặc nhấn lên nút hình “Ngôi nhà” trên thanh công cụ. Bạn có thể thay đổi trang khởi động đó thành trang web bất kì, nhiều trang web, hoặc thậm chí chỉ là một trang trắng. Bạn cũng có thể chọn xem các cửa sổ và thẻ mà bạn đã mở trong lần chạy Firefox trước đó.


Chọn tùy chọn khởi động của bạn

Mặc định, khi Firefox khởi động, một cửa sổ đơn sẽ được mở, hiển thị trang chủ đã thiết lập của bạn. Nếu bạn muốn chọn một tùy chọn khởi động khác, hoặc muốn quay lại dùng trang chủ của bạn: sessionrestore-options-en.png

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn bảng Tổng quát.
 3. Từ trình đơn thả xuống của “Khi Firefox khởi động”, chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Vào trang chủ của tôi để luôn khởi động Firefox với một trang web duy nhất.
  • Hiện một trang trống để khởi động Firefox mà không tải bất kì trang web nào.
  • Mở lại các cửa sổ và thẻ lần trước của tôi để khôi phục phiên làm việc trước của bạn.
 1. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Thiết lập trang chủ

Có vài cách thiết lập trang chủ của bạn:

Kéo nó vào nút hình ngôi nhà

 1. Đi tới trang mà bạn muốn thiết lập làm trang chủ.
 2. Nhấn lên nút biểu tượng ở bên trái thanh địa chỉ và kéo nó vào nút hình “Ngôi nhà” trên thanh công cụ.

cb8411fa55d07d9347971e58fffeabb8-1242661336-517-1.png

Dùng nút trang hiện tại

 1. Đi tới trang mà bạn muốn thiết lập làm trang chủ.
 2. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 3. Chọn bảng Tổng quát
 4. Nhấn lên Dùng các Trang hiện tại.
  • Nếu bạn có một nhóm thẻ đang mở, toàn bộ nhóm thẻ này sẽ được thiết lập làm trang chủ của bạn.
  • Bạn cũng có thể dùng nút Sử dụng Trang đánh dấu để thiết lập một trong các trang đánh dấu làm trang chủ.

Gõ thủ công

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn bảng Tổng quát.
 3. Trong mục Khởi động, tô sáng văn bản trong hộp Trang chủ:. Mặc định, dòng này có thể là

http://vi.start3.mozilla.com/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:vi:official Nếu bạn đang không dùng phiên bản Firefox Tiếng Việt, dòng này có thể khác một chút.

 1. Thay đổi văn bản này bằng địa chỉ trang web mà bạn muốn thiết lập làm trang chủ mới. Ví dụ, để thiết lập Ubuntu Việt Nam làm trang chủ của bạn, hãy gõ http://www.ubuntu-vn.org/
  266d42376d7d58a8f40ef9dae1236252-1246066470-627-1.jpg
 2. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu. .


Thiết lập trang chủ về mặc định

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn bảng Tổng quát.
 3. Trong mục Khởi động, nhấn Khôi phục về Mặc định.

  266d42376d7d58a8f40ef9dae1236252-1246066470-627-2.jpg
 4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu. .
// These fine people helped write this article:loveleeyoungae. You can help too - find out how.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support