Cách thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định

Bài viết này có thể đã lỗi thời.

Một thay đổi quan trọng đã được thực hiện trên bản gốc tiếng Anh của bài viết này. Cho đến khi trang này được cập nhật, bạn có thể thấy bài này hữu ích: Make Firefox your default browser

Trình duyệt mặc định của bạn sẽ được tự động mở mỗi khi bạn nhấn lên liên kết trong một chương trình thư tín (như Thunderbird hoặc Outlook), một lối tắt Internet hay một tập tin HTML. Bài viết này sẽ chỉ bạn cách thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định.

Lưu ý: MSN Messenger và một số chương trình khác có thể vẫn mở Internet Explorer cho dù trình duyệt mặc định của bạn là gì đi chăng nữa. Cũng như thế, một số nhà cung cấp dịch vụ Internet như PeoplePC Online, Juno và NetZero có thể cung cấp các phần mềm kết nối tự động mở Internet Explorer.

  1. Mở Firefox.
  2. Phía trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Công cụFirefoxChỉnh sửa, và chọn Tùy chọn...Tùy chỉnh....
  3. Chọn bảng Nâng cao, rồi nhấn lên thẻ Tổng quát, và nhấn Kiểm tra Ngay.

    04554c258740acac23179f1b55871578-1246116406-954-2.jpg    dde092f40b86713d5a2c20332bee34e3-1241041282-375-1.png

  4. Chọn để thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định của bạn.

Để không cho Firefox làm trình duyệt mặc định, bạn phải thiết lập một trình duyệt khác làm mặc định.Dựa trên thông tin từ Default browser (mozillaZine KB)

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

These fine people helped write this article: loveleeyoungae. You can help too - find out how.