Cách thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định

Nếu bạn có nhiều hơn một trình duyệt web được cài đặt, bất kỳ liên kết nào bạn nhấp vào sẽ tự động mở trong trình duyệt mặc định của bạn. Bài viết này chỉ cho bạn cách làm cho Firefox trở thành trình duyệt mặc định của bạn.

 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn bảng General, và sau đó nhấn Make Default.
  default 38
 3. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
 1. Nhấn vào nút menu New Fx Menu và chọn Options.Preferences.
 2. Chọn bảng General, và sau đó nhấn Make Default.
  default 38
 3. Cửa sổ Set Default Programs sẽ mở ra.
 4. Trong cửa sổ Set Default Programs, chọn Firefox từ danh sách các phần mềm ở bên trái và nhấp vào Set this program as default. Sau đó nhấn OK để đóng cửa sổ.
  Default - Win8 pt 2
 5. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

 1. Nhấn vào nút menu new fx menu , và chọn Options.
 2. Trong bảng General, nhấn Make Default.
  default 38
 3. Ứng dụng Windows Settings sẽ được mở ra với màn hình Choose default apps .
 4. Cuộn xuống và nhấn vào mục phía dưới Web browser.
  default apps win10
 5. Nhấn vào Firefox trong hộp thoại mở ra với một danh sách các trình duyệt mà bạn có.
  firefox default 10
 6. Firefox hiện được liệt kê làm trình duyệt mặc định của bạn. Đóng cửa sổ Settings để lưu thay đổi của bạn.

Sử dụng ứng dụng Setting (cài đặt) trên Windows 10 để thay đổi trình duyệt mặc định của bạn

Ngoài ra, bạn có thể mở Cài đặt từ menu Start 10 của Windows để đặt Firefox làm trình duyệt mặc định:

 1. Đi tới menu Start của Windows và nhấp vào biểu tượng Settings.
 2. Nhấn System, sau đó chọn Default Apps bên bảng bên trái.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào mục phía dưới Web browser.
  default apps win10
 4. Nhấn vào Firefox trong hộp thoại mở ra với một danh sách các trình duyệt mà bạn có.
  firefox default 10
 5. Firefox hiện được liệt kê làm trình duyệt mặc định của bạn. Đóng cửa sổ Cài đặt để lưu thay đổi của bạn.
Ghi chú: Để thay đổi trình duyệt mặc định của bạn sang trình duyệt khác, hãy xem tài liệu hỗ trợ của trình duyệt đó.Dựa trên thông tin từ Default browser (mozillaZine KB)

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae, Pierre Neter. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.