Các phần bổ trợ thông dụng

Phần bổ trợ là các chương trình nhỏ có thể được cài vào các trình duyệt như Firefox để quản lí những nội dung Internet mà Firefox vốn không được thiết kế để xử lí. Ví dụ, Adobe Systems cung cấp một phần bổ trợ để quản lí nội dung động trong định dạng Flash.

Bài viết này bao gồm các mô tả cho các phần bổ trợ thông dụng nhất mà có lẽ bạn sẽ cần. Đối với mỗi nền tảng, đều có hướng dẫn nơi để tải chúng về.Flash

Đối với hình động, trò chơi, và các nội dung không-tĩnh khác, định dạng Flash giúp hiển thị những hình khối động trên nhiều website. Với sự hiện hữu rộng rãi trên nhiều nền tảng, định dạng phim Flash (FLV) đã trở nên thông dụng đối với các nội dung nhúng phim và âm thanh. Để truy cập nội dung Flash trên web, bạn cần phải có phần bổ trợ Flash.

-=Tính khả thi trên các nền tảng=- Có phần bổ trợ Flash dành cho Windows, Mac, và Linux trên website của Adobe.


Windows Media Player

The Windows Media Player plugin is useful for displaying Windows Media, which includes a variety of audio and visual formats. The Windows Media Player is a standard component of the Windows operating system. A plugin is available for playing content through your Firefox browser.

-=Platform availability=-

The Windows Media Player is designed to work primarily with Windows systems. Note that there are different versions of the plugin, depending on the version of Windows that you are using:

Note: Due to differences between Internet Explorer and Firefox, some kinds of media that play through the Windows Media Player in Internet Explorer will play through Quicktime in Firefox. If the content is embedded only for Internet Explorer playback, it may not play at all. For more information, see the Using the Windows Media Player plugin with Firefox article.

Play Windows Media files in Firefox with the Windows Media plugin is no longer supported on the Mac platform. Flip4Mac adds Windows Media playback to Quicktime and is the officially recognized substitute. For more information, see the Windows Media Player - Mac-Linux article.

Play Windows Media files in Firefox with the Windows Media plugin is not available for Linux, but mplayer with the mplayerplugin allows the playback of embedded Windows media. For more information, see the Windows Media Player - Mac-Linux article.


Adobe Reader

The Adobe Reader is used for playback of PDF files. The Portable Document Format file format is designed for publishing many kinds of documents. A PDF document has an identical appearance across most platforms and requires less storage space than other formats rich in graphics and features. The Adobe Reader is a free viewer that can display the PDF format and includes a browser plugin.

-=Platform availability=-

Adobe Reader is available from the official Adobe website.

Adobe Reader is available for the Mac platform, but the included browser plugin does not work with Firefox. Adobe Reader's browser plugin must be disabled, and the third-party PDF Browser Plugin must be installed.


Quicktime

The Quicktime plugin is required for Quicktime media formats. The Quicktime plugin can also play common media formats like MPEG, WAV and MP3, which may not play back through the Windows Media Player plugin. For Firefox, the Quicktime plugin is highly recommended.

-=Platform availability=-

Quicktime is available from the official Apple website.

An official plugin is not available for Linux, but mplayer with the mplayerplugin allows the playback of Quicktime media. For more information and installation instructions, see Use the QuickTime plugin to play audio and video.


RealPlayer

The RealPlayer plugin is required for playback of Real Media formats.

-=Platform availability=- RealPlayer is available from the official Real website. The browser plugin is included.


Java

Java is a programming language that enables the execution of the same program across multiple platforms without changes to the code. Many websites embed small Java applications such as games or utilities into web pages. To display Java content, you must acquire the Java Runtime Environment (JRE), which includes a browser plugin.

-=Platform availability=-

The Java Runtime Environment is available from the official Java website.

Java is a pre-installed core component. No additional installation is required.


Shockwave

The Shockwave format is used for multimedia content like games, presentations, and learning applications. The Shockwave plugin enables playback of Shockwave content in your Firefox browser.

-=Platform availability=-

The Shockwave player is available from the official Adobe website.

An official plugin is not available for Linux. The CrossOver Office application for Unix platforms (including Mac and Linux) enables the use of Windows browser plugins, including the Shockwave plugin.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.