Cá nhân hoá trang chủ của Firefox

Firefox dành cho Android cho phép bạn có thể chọn nội dung mà bạn muốn nhìn thấy khi mở một tab mới. Đặt nó làm trang web mặc định hoặc dùng trang chủ mặc định của Firefox, nó sẽ hiển thị những nội dung tuyệt vời, như những trang web được xếp hạng cao nhất, xu hướng trên Pocket (hiện tại là một phần của Mozilla) và những trang bạn vừa tìm kiếm hoặc đã đánh dấu

Trang truy cập nhiều trên Firefox dành cho Android cho phép bạn truy cập những trang web gần đây hoặc trang đã đánh dấu. Nếu bạn là người dùng mới, Firefox sẽ hiển thị những trang web có xếp hạng cao nhất dựa theo Alexa.Đoạn này sẽ chỉ cho bạn làm thể nào để quản lí Trang truy cập nhiều bằng cách ghim,thêm trang hay sửa chúng.

Ẩn hoặc sắp xếp lại bảng

 1. Nhấn chọn Menu (hoặc nếu phía bên dưới màn hình trên một số thiết bị hoặc góc trên cùng phía bên phải của trình duyệt), rồi chọn Cài đặt (có thể phải chọn Thêm trước tiên).
 2. Nhấn chọn Chung, và sau đó chọn Trang chủ.
 3. Chọn thanh mà bạn muốn ẩn hay di chuyển: Trang truy cập nhiều, Đánh dấu hoặc Lịch sử.
 4. Chọn giữa các lựa chọn sau đây:
  • Đặt làm mặc định: sẽ chuyển thanh thành thanh đầu tiên mà bạn có thể thấy khi mở một tab mới hoặc khởi động Firefox
  • Ẩn: Bỏ thanh khỏi màn hình chính
  • Thay đổi thứ tự: Di chuyển thanh sang phái bên trái hoặc bên phải của màn hình.

Hiển thị hoặc ẩn nội dung bổ sung trên thanh Trang truy cập nhiều

 1. Nhấn chọn Menu (hoặc nếu phía bên dưới màn hình trên một số thiết bị hoặc góc trên cùng phía bên phải của trình duyệt), rồi chọn Cài đặt (có thể phải chọn Thêm trước tiên).
 2. Chọn Chung, và sau đó chọn Trang chủ.
 3. Chọn Trang truy cập nhiều.
 4. Bên dưới Nội dung bổ sung, chọn bật/tắt bên cạnh mỗi nội dung mà bạn muốn nhìn thấy.

Chỉnh sửa hình thu nhỏ

Chạn và giữ hình thu nhỏ để hiển thị menu với các tuỳ chọn khác nhau: chẳng hạn như Mở trong thẻ mới hoặc Mở trong thẻ riêng tư, Xoá, Đánh dấu, Chia sẻ, Sao chép địa chỉ hoặc Ghim trang tại chỗ.

top sites context menu 57

Đặt một trang web khác làm trang chủ của bạn

Xem Thay đổi trang chủ bằng một trang cụ thể để biết hướng dẫn về hiển thị một trang web cụ thể thay vì trang chủ Firefox mặc định.

Ghim trang hoặc bỏ ghim một trang web

Để giữ trang web đó lại, nhấn "Ghim trang" trên màn hình Trang truy cập nhiều Đầu tiên, chạn và giữ tiêu đề để hiển thị menu.

Top Site_Pin
 • Để Ghim trang, nhấn chọn Ghim trang.
Pin Sites 2

Trang đã được ghim vào màn hình chính của bạn

Pin Sites 3 Pinned_Site
 • Để bỏ ghim, lặp lại các bước bên trên và chọnBỏ Ghim.
Unpin top site

Chỉnh sửa

 • Để chỉnh sửa một trang web, chạm và giữ tiêu đề để hiển thị menu và nhấn chọn Chỉnh sửa.
Edit Top Site
 • Bây giờ, bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ.
Edit Top Sites_2

Loại bỏ

 • Để loại bỏ một trang web, chạm và giữ tiêu đề để hiển thị menu và nhấn chọn Loại bỏ.
Remove_Site

Chia sẻ

 • Để chia sẻ một trang web, chạm và giữ tiêu đề để hiển thị menu và nhấn chọn Chia sẻ.
Share_site
 • Và chia sẻ qua Bluetooth, drive, và nhiều lựa chọn khác.

Sao chép địa chỉ

 • Để sao chép một trang web, chạm và giữ tiêu đề để hiển thị menu và nhấn chọn Sao chép địa chỉ.
Copy_Address

Thêm trang web

 • Để thêm một trang web,chạm vào tiêu đề trống với dấu cộng.
Add_site Add_Site_42
 • Rồi nhập vào địa chỉ trang web.
Add_site_1

Ẩn hoặc hiện màn hình Truy cập nhiều

Chạm nút menu (Hoặc là below the screen on some devices hoặc ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt) , nhấn chọn Cài đặt (bạn nên nhấn vào More trước) ,và chọn Chung, tiếp theo là Trang chủ, cuối cùng, chọn Trang truy cập nhiều.

Customize Top Sites Steps_1-4
 • Tại đó , bạn có thể tiền hành một số thay đổi sau:
 • Để ẩn Trang truy cập nhiều khỏi màn hình chính, nhấn chọn Ẩn.
Hide_Top_Sites_new
 • Nếu Trang truy cập nhiều đã được ẩn trước đó và bạn muốn hiển thị lại, nhấn chọn Hiện.
Show_Top_Sites
 • Để thiết đặt Trang truy cập nhiều thành mặc định , nhấn chọn Đặt làm mặc định.
Default_top_site
 • Để thay đổi thứ tự Trang truy cập nhiều, nhấn chọnThay đổi thứ tự.
Change order of Top_Sites
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:DaoAn. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support