Đánh dấu

Bài viết này có thể đã lỗi thời.

Một thay đổi quan trọng đã được thực hiện trên bản gốc tiếng Anh của bài viết này. Cho đến khi trang này được cập nhật, bạn nên xem bài viết này: Bookmarks in Firefox

Đánh dấu (Bookmark) cho phép bạn lưu liên kết đến các trang web mà bạn ghé thăm trong Firefox mà không cần phải ghi nhớ địa chỉ của chúng. Bài viết này mô tả cách tạo trang đánh dấu mới, xem và quản lí các trang đánh dấu mà bạn đã tạo, nhập trang đánh dấu từ các trình duyệt khác, và gỡ rối các vấn đề với Đánh dấu trong Firefox.

Lưu ý: Đánh dấu còn được gọi là Favorites trong một số trình duyệt khác.


Tạo trang đánh dấu mới

Để tạo một trang đánh dấu mới:

 1. Nhấn lên biểu tượng ngôi sao trong thanh Địa Chỉ, như ảnh chụp bên dưới. Biểu tượng ngôi sao sẽ tự điền thông tin và trang đánh dấu của bạn sẽ được tạo trong thư mục Các trang đánh dấu Chưa sắp xếp.

  7d4c12169d86bc8844107b3f0e5e52a0-1248544700-447-1.png


  9ffddde35203999c83049d305e22edaf-1254090395-65-1.png
 2. Để chỉnh sửa chi tiết trang đánh dấu của bạn, hãy nhấn lên biểu tượng ngôi sao một lần nữa. Hộp "Chỉnh sửa Trang đánh dấu Này" sẽ hiện ra.

  7d4c12169d86bc8844107b3f0e5e52a0-1248544700-447-2.png


  9ffddde35203999c83049d305e22edaf-1254090395-65-2.png
 3. Trong hộp "Chỉnh sửa Trang đánh dấu Này", bạn có thể thay đổi các chi tiết của trang đánh dấu vừa tạo:
  • Tên: Tiêu đề của đánh dấu.
  • Thư mục: Nơi bạn muốn lưu trữ trang đánh dấu này. Nhấn lên trình đơn thả xuống để hiển thị danh sách các thư mục mà bạn hay dùng gần đây, hoặc chọn Chọn... từ trình đơn thả xuống để hiển thị danh sách tất cả các thư mục chứa trang đánh dấu.
  • Nhãn: Có thể để trống. Nhãn được dùng trong việc tìm kiếm trang đánh dấu. Để biết thêm thông tin, xem Bookmark Tags - Categorize bookmarks to make them easy to find.
 1. Nhấn Xong để hoàn thành việc chỉnh sửa trang đánh dấu.


Nơi tìm trang đánh dấu

Để hiển thị danh sách các trang đánh dấu mà bạn đã tạo:

 1. Nhấn lên trình đơn Hiển thị, chọn Thanh Lề, rồi chọn Đánh dấu. Thanh lề "Đánh dấu" sẽ mở ra.
 2. Nhấn lên một thư mục trong thanh lề để bung nó ra.

  7d4c12169d86bc8844107b3f0e5e52a0-1252794237-480-1.png
 3. Nhấn lên một trang đánh dấu trong danh sách để mở nó.

  7d4c12169d86bc8844107b3f0e5e52a0-1252794237-480-2.png

Có vài cách khác để xem trang đánh dấu:

 • Trình đơn Đánh dấu: Trên đầu cửa sổ FirefoxTrên thanh trình đơn, nhấn lên trình đơn Đánh dấu. Một danh sách các trang đánh dấu trong thư mục Đánh dấu sẽ hiển thị.
 • Thanh Đánh Dấu : Thanh Đánh Dấu nằm dưới thanh Điều Hướng (Lùi, Tiến, Trang chủ, Địa chỉ, vv...), và có thể lưu trữ các trang đánh dấu thường dùng để truy cập nhanh hơn. Để biết thêm thông tin, xem Thanh Đánh Dấu .
 • Thanh Địa Chỉ: Thanh Địa Chỉ của Firefox cho phép bạn tìm kiếm các trang mà bạn đã ghé thăm trước đó, bao gồm cả các trang được đánh dấu. Để biết thêm thông tin, xem Tự động hoàn tất Thanh Địa Chỉ.
 • Cửa sổ Thư viện: Nhấn Đánh dấu trên thanh trình đơn, rồi chọn Quản lí Trang đánh dấu.... Cửa sổ Thư viện sẽ xuất hiện.


Quản lí Trang đánh dấu

Để quản lí trang đánh dấu trong Firefox, xem:


Sao lưu và khôi phục trang đánh dấu

Firefox tự động sao lưu các trang đánh dấu của bạn để bạn có thể khôi phục chúng khi cần. Bạn cũng có thể tạo các bản sao lưu trang đánh dấu riêng cho mình. Để biết thêm thông tin, xem Sao lưu và khôi phục trang đánh dấu.


Nhập và xuất trang đánh dấu

Firefox có thể nhập trang đánh dấu từ các trình duyệt khác. Firefox cũng có thể nhập từ, hoặc xuất trang đánh dấu tới, một tập tin HTML. Để biết thêm thông tin, xem:


Gỡ rối vấn đề

Đối với các vấn đề với trang đánh dấu trong Firefox, xem:

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: loveleeyoungae. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.