sunflower9k
@sunflower9k

s dùng firefox lag thế nhỉ :((....hay mạng nhà t bị muỗi cắn đường dây r :((

Trả lời
gemi_ha
@gemi_ha

Chơi cả Chorme Coccoc với Firefox. Mỏi cả tay các ông ạ. tweet việt nam mít cho nhanh nhé #HardCarry #GOT7 #TURBULENCE

Trả lời