olalavui
@olalavui

Cảm giác đỡ ngốn RAM đã xuất hiện =)) Chuyển qua Chrome x64 + Firefox x64 cảm giác đỡ hẳn :v bye bye *32 trong task manager :v

Trả lời