plsone9b
@plsone9b

dùng firefox quen rồi nên chả muốn đổi trình duyệt đâu :(( nhưng mà nó bị làm sao ý ếu vào mạng được

Trả lời
plsone9b
@plsone9b

mấy cả firefox của mình đang có vấn đề

Trả lời
plsone9b
@plsone9b

sáng tải winrar về và nó kéo theo một đống phần mềm éo-gì-đấy mà không thể gỡ được -_- báo hại mình phải xoá firefox đi vì nó bị xâm hại :'(

Trả lời
Krisie_22
@Krisie_22

cái beep firefox cũng dính luôn. qq j v

Trả lời