hoangthilambg
@hoangthilambg

dùng firefox còn nhanh hơn cốc cốc

Trả lời
_munseob
@_munseob

căn bản là cả cốc cốc lẫn Firefox cũng chặn k thương tiếc luôn chứ k riêng gì Chrome. kb lão Thành làm cái gì nữa, đợt trước còn vào được

Trả lời