Комбінації клавіш

(Перенаправлення з Keyboard shortcuts)

У цій статті наведено прийняті в Mozilla Firefox комбінації клавіш. Комбінації клавіш працюють лише у випадку, коли їх не застосовано для керування стільничним середовищем чи віконним менеджером. Якщо ви увімкнули комбінації клавіш в стилі Emacs у GNOME, вони також працюватимуть у Firefox. При конфлікті комбінації клавіш Emacs і типових комбінацій клавіш (наприклад, у випадку Ctrl+K), перші мають більший пріоритет, якщо фокус знаходиться всередині поля для введення тексту (включно з панелями адреси та пошуку). У цих випадках вам слід користуватись альтернативними комбінаціями клавіш, якщо їх вказано далі.

Навігація

Команда Комбінація клавіш
Назад Alt + command +
command + [
Alt +
Ctrl + [

Backspace*
*коли browser.backspace_action має значення 0 (як у редакторі конфігурацій), яке не є типовим.
Вперед Alt + command +
command + ]
Alt +
Ctrl + ]

Shift + Backspace*
*дивіться вище.
Додому Alt + Homeoption + home
Відкрити файл Ctrl + Ocommand + O
Оновити F5
Ctrl + Rcommand + R
Оновити (не використовувати кеш) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Зупинити Esc
command + .

Поточна сторінка

Команда Комбінація клавіш
Перемістити фокус на наступне посилання чи поле вводу Tab
Перемістити фокус на попереднє посилання чи поле вводу Shift + Tab
Перейти вниз екрану Page Down
fn +

Space bar
Перейти вверх екрану Page Up
fn +

Shift + Space bar
Перейти вниз сторінки End
Ctrl +

command +
Перейти вверх сторінки Home
Ctrl +

command +
Перейти до наступного кадру, інформаційного сповіщення F6
Перейти до попереднього кадру, інформаційного сповіщення Shift + F6
Друкувати Ctrl + Pcommand + P
Зберегти посилання, на якому знаходитья фокус

Alt + Enteroption + return
-коли browser.altClickSave має значення true (як у Консолі налаштувань), що не є типовим параметром.

Зберегти сторінку як Ctrl + Scommand + S
Збільшити масштаб Ctrl + +command + +
Зменшити масштаб Ctrl + -command + -
Звичайний масштаб Ctrl + 0command + 0

Редагування

Команда Комбінація клавіш
Копіювати Ctrl + Ccommand + C
Вирізати Ctrl + Xcommand + X
Стерти Deldelete
Видалити слово ліворуч Ctrl + Backspace
Видалити слово праворуч Ctrl + Del
Перейти на одне слово ліворуч Ctrl +
Перейти на одне слово праворуч Ctrl +
Перейти на початок рядка Home
Ctrl +
Перейти в кінець рядка End
Ctrl +
Перейти на початок тексту Ctrl + Home
Перейти в кінець тексту Ctrl + End
Вставити Ctrl + Vcommand + V
Вставити (як звичайний текст) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Повторити Ctrl + Y
Ctrl + Shift + Z
command + shift + Z
Виділити все Ctrl + Acommand + A
Повернути Ctrl + Zcommand + Z

Пошук

Команда Комбінація клавіш
Знайти на цій сторінці Ctrl + Fcommand + F
Шукати далі F3
Ctrl + Gcommand + G
Шукати попереднє Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Швидкий пошук серед посиланнь '
Швидкий пошук /
Закрити панель пошуку Esc
- коли панель пошуку чи швидкого пошуку в фокусі
Змінити рушій пошуку Alt +
Alt +
option +
option +

- після того, як ви вписали щось до панелі адреси
Зробити активною панель адреси для пошуку в інтернеті (у ній зʼявиться знак "?") Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
- якщо панель пошуку не показано
Зробити активною панель пошуку Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
- якщо панель пошуку показано
Змінити типовий рушій пошуку Ctrl +
Ctrl +
command +
command +

- у панелі пошуку або у рядку пошуку сторінки нової вкладки.
Переглянути меню для зміни, додавання або керування рушіями пошуку Alt +
Alt +
F4
option +
option +

- коли панель пошуку в фокусі

Вікна та вкладки

Також перегляньте Навігація у вкладках.
Команда Комбінація клавіш
Закрити вкладку Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- окрім прикріплених вкладок
Закрити вікно Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Перемикання між вкладками у їхній теперішній послідовності Ctrl + Tabcontrol + tab
-якщо увімкнено у налаштуванняхналаштуваннях
ВийтиВихід Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Перейти на одну вкладку ліворуч Ctrl + Page Upcontrol + page up
command + option +

Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab*
* дивіться далі
Перейти на одну вкладку праворуч Ctrl + Page Downcontrol + page down
command + option +

Ctrl + Tabcontrol + tab*
* якщо параметр Ctrl+Tab перемикає між вкладками в порядку недавнього їх використання вимкнено у налаштуванняхналаштуваннях
Перейти до вкладки від 1 по 8 Ctrl + 1 до 8command + 1 до 8Alt + 1 до 8
Перейти до останньої вкладки Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Перемістити вкладку ліворуч Ctrl + Shift + Page Up
Перемістити вкладку праворуч Ctrl + Shift + Page Down
Перемістити вкладку на початок Ctrl + Shift + Homecommand + shift + home
- необхідно, щоб недавно вибрана вкладка була "у фокусі", наприклад, натисканням Alt + Dcommand + L для фокусування на панелі адреси, а потім Shift + Tab поки ви не сфокусуєтеся на панелі вкладок браузера.
Перемістити вкладку в кінець Ctrl + Shift + Endcommand + shift + end
- необхідно, щоб недавно вибрана вкладка була "у фокусі", наприклад, натисканням Alt + Dcommand + L для фокусування на панелі адреси, а потім Shift + Tab поки ви не сфокусуєтеся на панелі вкладок браузера.
Увімкнути/вимкнути звук на сторінці Ctrl + Mcontrol + M
Нова вкладка Ctrl + Tcommand + T
Нове вікно Ctrl + Ncommand + N
Нове приватне вікно Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Відкрити адресу або пошуковий запит у новій вкладці та не перемикатися на неї Alt + Shift + Enteroption + shift + return
- у панелі адреси
Відкрити адресу або пошуковий запит у новій вкладці та перемкнутися на неї Alt + Enteroption + return
- у панелі адреси або панелі пошуку
Відкрити адресу або пошуковий запит у новому вікні Shift + Entershift + return
- у панелі адреси або панелі пошуку сторінки нової вкладки
Відкрити пошуковий запит у новій вкладці та не перемикатися на неї Ctrl + Entercommand + shift + return
- з панелі пошуку на сторінці нової вкладки.
(перегляньте примітку далі)
Відкрити пошуковий запит у новій вкладці та перемкнутися на неї Ctrl + Shift + Entercommand + return
- з панелі пошуку на сторінці нової вкладки page.
Примітка: Комбінації клавіш діятимуть для перемикання чи не перемикання на нову вкладку, якщо параметр При відкритті посилання в новій вкладці, одразу ж переключатись на неї увімкнено у налаштуванняхналаштуваннях
Відкрити закладку, яка знаходиться у фокусі, у поточній вкладці Enterreturn
Відкрити закладку, яка знаходиться у фокусі, у поточній вкладці та перемкнутися на неї Ctrl + Entercommand + return
Відкрити закладку, яка знаходиться у фокусі, у новій вкладці та не перемикатися на неї Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Відкрити посилання, яке знаходиться у фокусі, у новій вкладці та не перемикатися на неї Ctrl + Entercommand + return
(перегляньте примітку далі)
Відкрити посилання, яке знаходиться у фокусі, у новій вкладці та перемкнутися на неї Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Примітка: Комбінації клавіш діятимуть для перемикання чи не перемикання на нову вкладку, якщо параметр При відкритті посилання в новій вкладці, одразу ж переключатись на неї увімкнено у налаштуванняхналаштуваннях
Відкрити закладку або посилання, яке знаходиться у фокусі, у новому вікні Shift + Entershift + return
Повернути закриту вкладку Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Показати всі вкладки Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab
— якщо увімкнено параметр Ctrl+Tab перемикає між вкладками в порядку недавнього їх використання у ПараметрахНалаштуваннях
Повернути закрите вікно Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Перемістити URL ліворуч чи праворуч (коли курсор в адресній панелі) Ctrl + Shift + Xcommand + shift + X

Історія

Команда Комбінація клавіш
Бічна панель історії Ctrl + H
Вікно Бібліотека (Історія) Ctrl + Shift + H
Стерти недавню історію Ctrl + Shift + Del

Історія

Команда Комбінація клавіш
Бічна панель історії command + shift + H
Стерти недавню історію command + shift + delete

Закладки

Команда Комбінація клавіш
Закласти всі вкладки Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Закласти цю сторінку Ctrl + Dcommand + D
Закладки Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Показати/сховати панель закладок Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + B
Показати всі закладки (Вікно Бібліотека) Ctrl + Shift + OCtrl + Shift + Bcommand + shift + Ocommand + shift + BCtrl + Shift + OCtrl + Shift + B
Показати перелік усіх закладок Space
— у порожньому полі пошуку вікна бібліотеки закладок або на бічній панелі.
Сфокусуватися на наступній закладці/теці, чия назва (чи впорядкована властивість) починається із заданого символу чи кількох послідовно введених символів Введіть символ або швидко введіть кілька символів.
— у бібліотеці закладок, панелі закладок, меню закладок, бічній панелі закладок

Інструменти

Команда Комбінація клавіш
Завантаження Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Додатки Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Вмикання/вимикання засобів розробника F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Вебконсоль Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Інспектор Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Зробити знімок екрана Ctrl + Shift + Scommand + shift + S
Примітка: Це можна налаштувати — клацніть меню Fx57menu, відкрийте Fx57Addons-icon ДодаткиДодатки й теми, виберіть Розширення, відкрийте Sidebar gear меню праворуч вгорі, потім виберіть Керувати комбінаціями клавіш розширень.
Редактор таблиці стилів Shift + F7
Швидкодія Shift + F5
Мережа Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Переглядач дизайну Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Чернетка Shift + F4
Початковий код сторінки Ctrl + Ucommand + U
Консоль переглядача Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Ctrl + Icommand + I

Переглядач PDF

Команда Комбінація клавіш
Наступна сторінка N або J або
Попередня сторінка P або K або
Збільшити масштаб Ctrl + +command + +
Зменшити масштаб Ctrl + -command + -
Автоматичний масштаб Ctrl + 0command + 0
Повернути за годинниковою спрілкою R
Повернути проти годинникової спрілки Shift + R
Перемкнути в Режим Презентації Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Вибрати інструмент вибору тексту S
Вибрати Інструменту «Рука» H
Активувати поле вводу номера сторінки Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Різне

Команда Комбінація клавіш
Додати суфікс .com до адреси Ctrl + Enter
Вилучити рядок із списку автозаповнення Shift + Del
Повноекранний режим F11
Активати Панель меню (показується тимчасово, якщо прихована) Alt or F10Alt or F10
Активувати Режим читача Ctrl + Alt + RF9
Перегляд з курсором F7
Сфокусуватися на панелі адреси F6
Alt + D
Ctrl + L
Сфокусуватися на полі пошуку у бібліотеці F6
Ctrl + F
Зупинити автопрокручування Esc
Скасувати операцію перетягування Esc
Очистити поле пошуку у бібліотеці або бічній панелі Esc
Закрити меню Esc
Alt
F10
Відкрити/закрити контекстне меню Shift + F10

Різне

Команда Комбінація клавіш
Додати суфікс .com до адреси control + return
Вилучити рядок із списку автозаповнення shift + delete
Повноекранний режим command+Shift+F
Активувати режим читача command+option+R
Перегляд з курсором F7
Сфокусуватися на панелі адреси F6
command + L
Сфокусуватися на полі пошуку у бібліотеці F6
command + F
Зупинити автопрокручування Esc
Скасувати операцію перетягування Esc
Очистити поле пошуку у бібліотеці або бічній панелі Esc
Закрити меню Esc
Alt
F10

Різне

Команда Комбінація клавіш
Додати суфікс .com до адреси Ctrl + Enter
Додати суфікс .net до адреси Shift + Enter
Додати суфікс .org до адреси Ctrl + Shift + Enter
Вилучити рядок із списку автозаповнення Del
Повноекранний режим F11
Активувати Панель меню (показується тимчасово, якщо прихована) Alt or F10Alt or F10
Перемикання режиму читача Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Перегляд з курсором F7
Сфокусуватися на панелі адреси F6
Alt + D
Ctrl + L
Сфокусуватися на полі пошуку у бібліотеці F6
Ctrl + F
Зупинити автопрокручування Esc
Скасувати операцію перетягування Esc
Очистити поле пошуку у бібліотеці або бічній панелі Esc
Закрити меню Esc
Alt
F10
Відкрити/закрити контекстне меню Shift + F10

Різне

Команда Комбінація клавіш
Додати суфікс .com до адреси command + return
Додати суфікс .net до адреси shift + return
Додати суфікс .org до адреси command + shift + return
Вилучити рядок із списку автозаповнення shift + delete
Повноекранний режим command+Shift+F
Перемикання режиму читача command+option+R
Перегляд з курсором F7
Сфокусуватися на панелі адреси F6
command + L
Сфокусуватися на полі пошуку у бібліотеці F6
command + F
Зупинити автопрокручування Esc
Скасувати операцію перетягування Esc
Очистити поле пошуку у бібліотеці або бічній панелі Esc
Закрити меню Esc
Alt
F10

Для медійного вмісту

Команда Комбінація клавіш
Грати / Пауза Пробіл
Зменшити гучність
Збільшити гучність
Вимкнути звук Ctrl + command +
Увімкнути звук Ctrl + command +
Назад на 15 секунд
Назад на 10 % Ctrl + command +
Вперед на 15 секунд
Вперед на 10 % Ctrl + command +
На початок Home
В кінець End

Вибір кількох вкладок

Панель вкладок, повинна бути "у фокусі" для користування цими комбінаціями клавіш. Наразі, єдиний спосіб зробити це - сфокусуватися на сусідньому елементі та "переTabати" на панель вкладок, наприклад, натиснувши Ctrl + Lcommand + L для фокусування на панелі адреси, а потім натискати Shift + Tab кілька разів, доки поточна вкладка не буде виділена пунктирним прямокутником.
Команда Комбінація клавіш
Вибрати ліву, праву, першу або останню вкладку.Скасувати вибір усіх інших вкладок. Клавіші зі стрілочками
Home
End
Перемістити пунктирний прямокутник ліворуч, праворуч, до першої чи останньої вкладки. Ctrlcommand + Клавіші зі стрілочками
Ctrlcommand + Home
Ctrlcommand + End
Виберіть або скасуйте вибір вкладки пунктирним прямокутником. Інші вкладки залишаються вибраними або навпаки, вибір вкладок скасовується. Ctrl + Spacecommand + space

Швидкі клавіші для розробників

Ви також можете використовувати швидкі клавіші у панелі розробників Firefox. Для детальнішої інформації, ознайомтеся з цією сторінкою на MDN Web Docs.

Ця стаття допомогла?

Зачекайте...

Цю статтю допомогли написати такі гарні люди:

Illustration of hands

Станьте волонтером

Примножуйте ваші знання та діліться ними з іншими. Відповідайте на запитання та поповнюйте нашу базу знань.

Докладніше