รายงานการละเมิด

JayGarcia (dad7732)

New Orleans, US

Contributions

เกี่ยวกับ JayGarcia

Jay Garcia - www.ufaq.org - Netscape - Firefox - SeaMonkey - Thunderbird

F4-B Phantom II driver in Vietnam 1966-69 - 185 missions.

SUMO Moderator

กลุ่มของ JayGarcia

Badges

See all available SUMO badges