คำถามที่แสดงป้ายกำกับ: แสดงคำถามทั้งหมด
 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

HTTP Status 403 Forbidden despite clearing cache, cookies, site data and using Troubleshoot mode

Since the last FF update (115.5esr, Windows 8.1 Pro) I keep getting the following error message when I try to access one particular website: The page isn’t redirecting p… (อ่านเพิ่มเติม)

Since the last FF update (115.5esr, Windows 8.1 Pro) I keep getting the following error message when I try to access one particular website:

The page isn’t redirecting properly An error occurred during a connection to www.doordash.com.

  This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.

I have tried virtually all the solutions suggested online. I have cleared my cache, deleted cookies and site data, and I have tried to access the site using Troubleshooting mode, all to no avail. I contacted support for the particular website and they have no difficulty accessing the site with FF.

I can access the site in question with the Chrome browser, so the issue would appear to lie with Mozilla. I use this particular site frequently and would much prefer to continue to access it using it with FF, as I have done for over a year. I just installed Chrome on my Windows 8.1 Pro PC solely for the purposes of accessing this one website.

Help in resolving this issue would be greatly appreciated.

Asked by Firefox Account 7 เดือนก่อน

Answered by cor-el 7 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

The latest version of Firefox does not function well with Yahoo email. Can you fix this or do I need to go back to using Chrome?

The latest version of Firefox does not function well with Yahoo email. Can you fix this or do I need to go back to using Chrome? Thanks.

Asked by inwest 1 ปีก่อน

Answered by inwest 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

I updated to 100.0.2 (64-bit) today.

I updated to 100.0.2 (64-bit) today. The browser frequently becomes gray and stops responding. I get an error message to stop or wait for it to respond.

Asked by dleen1 2 ปีก่อน

Answered by dleen1 2 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

UAC notification suddenly popping up

UAC notification pops up every time I try to open Firefox since last update on 5/5/22. I've deselected all options that run the program as an administrator, but it still … (อ่านเพิ่มเติม)

UAC notification pops up every time I try to open Firefox since last update on 5/5/22. I've deselected all options that run the program as an administrator, but it still shows up every time. I've checked that no admin is selected in both the shortcut I use and in the program itself. Any suggestions?

Asked by catjenkins74 2 ปีก่อน

Answered by Magno Reis 2 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Just concern: I think there is something wrong with your webpage or certificate I guess

I don't have time and effort to describe the scenario as I am getting sleepy. But I have pics to describe what I have experienced. But having that experience, I felt star… (อ่านเพิ่มเติม)

I don't have time and effort to describe the scenario as I am getting sleepy. But I have pics to describe what I have experienced. But having that experience, I felt started to hesitate downloading your installer of mozilla firefox but I nahhed it to continue installing until I successfully installed mozilla firefox.

EXAMPLES OF URL WITH SAME EXPERIENCE:

MICROSOFT EDGE: https://cdn.stubdownloader.services.mozilla.com/builds/firefox-stub/en-US/win/3939fc619c92d2815b531fb111838420a073643482c5036670ddaeba36f1cc79/Firefox%20Installer.exe

GOOGLE CHROME: https://stubdownloader.services.mozilla.com/?attribution_code=c291cmNlPShub3Qgc2V0KSZtZWRpdW09KGRpcmVjdCkmY2FtcGFpZ249KG5vdCBzZXQpJmNvbnRlbnQ9KG5vdCBzZXQpJmV4cGVyaW1lbnQ9KG5vdCBzZXQpJnZhcmlhdGlvbj0obm90IHNldCkmdWE9Y2hyb21lJnZpc2l0X2lkPTE2NzgzNDgyODMuMTY0ODczOTQ0Mw..&attribution_sig=380ddd133c31ec40f8c51acb6a79d9db8985f0ae84092734780c578740e33547&lang=en-US&os=win&product=firefox-stub

I just concern.

Asked by Alex 2 ปีก่อน

Answered by James 2 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Bookmark Manager Firefox 115.2.9esr (64-bit)

Hi, Like everyone else, I have thousands of bookmarks subdivided into folders. When you use 'Bookmark Manager' in Chrome it opens in a live tab and stays resident in tha… (อ่านเพิ่มเติม)

Hi,

Like everyone else, I have thousands of bookmarks subdivided into folders. When you use 'Bookmark Manager' in Chrome it opens in a live tab and stays resident in that tab when you use it to open other URLs in new tabs. In Firefox, click to open a URL in a new tab and 'Wham', every time, the Bookmark Manager is gone. It is then a faff to open it again to find a different bookmark.

Unless I'm missing something, this involves opening the same Bookmark Manager in it's own window every time I want a bookmark, which seems ridiculous. If it persisted in its own window that would be something...

Is this correct? Is this a shortcoming and is there a fix for this please?

Thank you Ian

Asked by irhorwood 10 เดือนก่อน

Answered by Terry 10 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

firefox har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida

Jag använder VismaNet och får felmeddelande "firefox har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida" när jag loggar in, hur kan jag tillåta detta… (อ่านเพิ่มเติม)

Jag använder VismaNet och får felmeddelande "firefox har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida" när jag loggar in, hur kan jag tillåta detta så att jag slipper trycka på knappne "Tillåt".

Asked by eva.marie.griffiths 1 ปีก่อน

Answered by cor-el 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

bookmarks

Firefox updated yesterday and now any tabs i save to be bookmarked end up on the menu bar and are not in the bookmarks sidebar with my previous bookmarks.

Asked by Scot63 1 ปีก่อน

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Downgrade Firefox to version with the bookmarks Sort by name not removed

For the love of God, can someone explain who thought it was a good idea to remove the option to sort bookmarks menus by name? Please do not suggest users to open the All … (อ่านเพิ่มเติม)

For the love of God, can someone explain who thought it was a good idea to remove the option to sort bookmarks menus by name? Please do not suggest users to open the All bookmarks and using the View > Sort option because it's not permanent, such useless option only applies temporarily while that window is open.

What version must I downgrade to in order to recover the bookmarks sort by name? Because of course the option won't be recovered. Kindly explain who, and why did you decide it was very useful for the end user to delete this option.

Asked by andresz01 1 ปีก่อน

Answered by cor-el 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Responsive Design Mode

FF 110.0 - Dropdown menu in responsive design mode will not display more than 20 devices, regardless of how many are selected. Does not scroll, as in earlier versions. … (อ่านเพิ่มเติม)

FF 110.0 - Dropdown menu in responsive design mode will not display more than 20 devices, regardless of how many are selected. Does not scroll, as in earlier versions.

Asked by krash19 1 ปีก่อน

Answered by cor-el 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

change of web push notification direction

How to change web push notification direction to left side of screen ? currently notification shows on right bottom side of screen.

Asked by sagar 1 ปีก่อน

Answered by cor-el 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

I pressed some button that is on the left side of the keyboard, I didn't see what it was, and after that my url bar for some reason has a space that leaves the text on the right after that

I pressed some button that is on the left side of the keyboard, I didn't see what it was, and after that my url bar for some reason has a space that leaves the text on th… (อ่านเพิ่มเติม)

I pressed some button that is on the left side of the keyboard, I didn't see what it was, and after that my url bar for some reason has a space that leaves the text on the right after that

Asked by charles20091903 1 ปีก่อน

Answered by cor-el 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Firefox doesn't save login information on quit and makes me re login into my accounts

When i reinstalled firefox everything was going fine until i noticed that i was being logged out of my accounts every start. I deleted my user folder and reinstalled fire… (อ่านเพิ่มเติม)

When i reinstalled firefox everything was going fine until i noticed that i was being logged out of my accounts every start. I deleted my user folder and reinstalled firefox and its doing the same thing again. How do i fix this issue?

Asked by Hackerman123 1 ปีก่อน

Answered by cor-el 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Imperva - Error 15

I have had 2 sites produce this error box in place of the target Web Site (See Picture). I have read previous topics about this and have followed the instructions with no… (อ่านเพิ่มเติม)

I have had 2 sites produce this error box in place of the target Web Site (See Picture). I have read previous topics about this and have followed the instructions with no positive results. FYI, clearing the web site's cookies, clearing Cache and disabling Hardware acceleration.

The first was https://www.walmart.com. After leaving a "Feedback" 2 weeks ago it appears as if they were able to fix the problem. However, the site is not as important as my Medicare PPO provider. I tried loading previous versions of Firefox, but that did not help.

In both instances the LOL "support" people's response was to try a different Browser. So, I reluctantly loaded Google Chrome and it worked perfectly. From my perspective, this eliminates everything to do with my machine setup.

Below is the sign-on URL (not unique to me). Please note that this 668 character URL has not changed for over a year. It is just Aetna's adoption of the Imperva Security Firewall. Both my Winders 8.1 and Winders 10 machines produce the identical results.

https://www.aetna.com/AccountManagerV3/v/login?identityTransaction=VIhzS3Xx1ogw4rzQY5lXUvDYBtXFZiXttegdT9ffK%2FOZ8oTHnKbryvfgfagvpO0aknHiEN2hnELOIkjfz3eJNeBfKQ%2FUDo0hSJHhjsdZdJw0rkVj%2BFjAVYypzW5kRH%2FzzOlbxrN6KKpjWvagusMp%2BzwgQqvg5xvUkwLCs3MlD%2BkzHOTVKlu4GYxJgmzr3Y9NUdFGUI9PHurN4QxSyvXxNjJ4jSSL4NHuctvtQyV1fUh%2FOqpHJglcALQuuNeyQ1QncyKPZJYf5rj1DLC2zrxKX0VgVWQZfSbw5Pouiv%2FWfwWxArHPHcV5cXr3kI2j33C8dUl0Jdup0nvdVs%2Bxigzp%2BmMQUaHxaw3B7tiJ7eokyNMgvG4V5SPw9FL5j3mhwBAirx%2BmX7Yj0qDZZNRl8z1WcvHen8HwsDijtH4Sg%2FNdsuzhXIw8snHF6hUd4n3MbJerO8nRUdzKR%2BhNCNq%2FjeuQWmT1cyQ3QtmIXcL0ab42vk6or1SX5wG%2BIMF%2Bk6ZJQw8h&appname=NAV&branding=&skin=&language=&channel=web

Asked by Questor 1 ปีก่อน

Answered by Questor 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

HTML displays as text only from the web

I have a dozen old embedded device modules (circa 2003) which can host a web page. When I access the device through my local intranet (192.168.0.xxx), the web page displ… (อ่านเพิ่มเติม)

I have a dozen old embedded device modules (circa 2003) which can host a web page. When I access the device through my local intranet (192.168.0.xxx), the web page displays correctly. However, when the same page is accessed through my DNS service (xxx.gotdns.org:xxxx) over the web, the Firefox INSPECT:network tool indicates that the document is type:text and displays the HTML in a text format. The first line of the HTML document is :<!DOCTYPE html>.....

These devices are non-secure information-only devices, but at least Firefox allows for HTTP: exceptions.

However, I cannot understand why Firefox treats the same content differently depending on the path. Is there a way to force Firefox to actually look at the contents of the packet and treat it accordingly?

Asked by Questor 1 ปีก่อน

Answered by Questor 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Foxnews comments disappeared after update

I run a Windows laptop, version 8.1. Two days ago the monthly system rollup occurred followed by Firefox browser updates. The user comment section of the Foxnews websi… (อ่านเพิ่มเติม)

I run a Windows laptop, version 8.1. Two days ago the monthly system rollup occurred followed by Firefox browser updates. The user comment section of the Foxnews website disappeared completely. I can still login and out but nothing appears for any article comments. I see the comments are still there when I open a Chrome browser on my Android phone so I know Fox didn't discontinue user commenting. I have looked at add-ons, ad blockers, etc but no success reactivating this feature.

Anyone else having this problem? If so, is there a known cause/solution? Thanks

Asked by allenpalmer97321 1 ปีก่อน

Answered by jonzn4SUSE 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

PDF VIEWER

I'm using 107.0.1 vers. At this link it states: https://support.mozilla.org/en-US/kb/view-pdf-files-firefox-or-choose-another-viewer#w_use-a-different-pdf-viewer-for-down… (อ่านเพิ่มเติม)

I'm using 107.0.1 vers. At this link it states: https://support.mozilla.org/en-US/kb/view-pdf-files-firefox-or-choose-another-viewer#w_use-a-different-pdf-viewer-for-downloaded-pdf-files

Disable the built-in PDF viewer and use another viewer

You can also set a different third-party PDF viewer to handle PDF files, instead of Firefox’s built-in PDF viewer. To switch from using the built-in PDF viewer to another viewer: 1. Click the menu button and select . 2. In the panel, go down to the Applications section. (SO WHERE IN THE HELL IS THIS SECTION???) YOU CAN'T DO I never selected Mozilla to open any pdf and there's no where to opt out or change based on what all the troubleshooting tips say... All these tips must be located on a much older version of Firefox cause they ain't in my version OR they are hid under some dubious section... Pretty frustrating....when you want to use Adobe and can't cause I'm locked in under Firefox....don't know how that has happened unless it was done automatically under one of the many current upgrades that have been coming down over the last month.

Asked by Army1 1 ปีก่อน

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 ปีก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Disable touchscreen gestures (scrolling, etc.)

I've got a legacy transformer laptop with an integrated wacom-type sensor screen. Despite all shortcomings of it's age, the laptop's got class. The main web browser ins… (อ่านเพิ่มเติม)

I've got a legacy transformer laptop with an integrated wacom-type sensor screen. Despite all shortcomings of it's age, the laptop's got class.

The main web browser installed is Firefox ESR. In tablet mode, control was handled by the Windows - mouse-like drag'n'drop, marking, but with added scrolling gesture by swinging quickly up and down. Using it in the tablet mode is actually very practical.

Recently, after updating from 91 to 101, browser started to interpret the pen as a finger, controls became clumsy and frustrating. The only way of turning finger gestures off, parameter gestures.enable_single_finger_input described in that question (https://support.mozilla.org/en-US/questions/973974) had no visible effect. Have fallen back to 91esr, but this is obviously just a temporary solution. Is there any way to add force-disable parameter or something?

Asked by beibotanov 1 ปีก่อน

Answered by beibotanov 1 ปีก่อน