คำถามที่แสดงป้ายกำกับ: แสดงคำถามทั้งหมด
 • แก้ไขปัญหาแล้ว

Download Window Closes Immediately and Some Buttons Don't Work - Need Help

Hello, Firefox friends! I'm having some issues with Firefox on my Ubuntu system and I'm really hoping someone can help me fix them. Problem with Downloads: When I tr… (อ่านเพิ่มเติม)

Hello, Firefox friends!

I'm having some issues with Firefox on my Ubuntu system and I'm really hoping someone can help me fix them.

  Problem with Downloads: When I try to download something and click on a link, a new tab opens. But then it immediately closes and nothing downloads.
  Button Issues: Some buttons within Firefox just don't seem to work.

I've tried a few things already:

  Checked for Firefox and Ubuntu updates
  Ran Firefox in Troubleshoot Mode
  No antivirus because I'm on Ubuntu

If anyone has faced similar issues or knows how to fix this, please help!

Thank you so much!

Asked by damianczap 4 สัปดาห์ก่อน

Answered by zeroknight 4 สัปดาห์ก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว

Firefox multi-account container doesnt have an option to manage containers

I am going through the https://support.mozilla.org/en-US/kb/containers#w_manage-your-containers page and I dont have the option to add new containers when I click on the … (อ่านเพิ่มเติม)

I am going through the https://support.mozilla.org/en-US/kb/containers#w_manage-your-containers page and I dont have the option to add new containers when I click on the icon. I am only shown the choice to open the current page into one of the default containers. If I open a new empty tab, this icon doesnt show up in the url bar.

I have gone through the manage extensions options as well and I cant find a similar option. Can anybody point out what I am missing?

Operating System : Ubuntu Lunar Lobster (23.04) x64 Firefox version : 116.0.3 (64-bit) installed via snap

Asked by ramfree17 1 เดือนก่อน

Answered by TechHorse 1 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

I can't save files in Firefox

Firefox worked perfectly, but since a few days I can't download anything. I'm using Mozilla Firefox snap for Ubuntu 22.04, version 110.0.1 (64 bits) canonical-002 - 1.0 W… (อ่านเพิ่มเติม)

Firefox worked perfectly, but since a few days I can't download anything. I'm using Mozilla Firefox snap for Ubuntu 22.04, version 110.0.1 (64 bits) canonical-002 - 1.0 With Chrome everything works perfectly so I assume it's a problem from Firefox.

When I open a PDF, a MP3 or any file, the "save" option doesn't display anything. Usually it opened a dialog where I could choose the folder where I wanted to download the file, but now I have nothing.

I have only 4 extensions: - adblocker ultimate - duckduckgo privacy essentials - vuejs dev tools - zotero connector

I always had them and I never encountered any problem.

Asked by DJ Caësar 9114 6 เดือนก่อน

Answered by DJ Caësar 9114 6 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว

Ubuntu crashes while moving a Firefox tab with mouse

Hello Volunteers, Ubuntu crashes while moving around a Firefox tab with a mouse, IF the mouse cursor goes thru the top bar of the laptop screen. I am using Firefox V 113… (อ่านเพิ่มเติม)

Hello Volunteers,

Ubuntu crashes while moving around a Firefox tab with a mouse, IF the mouse cursor goes thru the top bar of the laptop screen. I am using Firefox V 113.0.2, Build ID: 20230522193126 on Ubuntu 23.04. This could be an Ubuntu problem or a Firefox problem.

Thanks Dilip Deodhar

Asked by DD 4 เดือนก่อน

Answered by jonzn4SUSE 4 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Unable to upload or download files

Hello all, For some reason, I can no longer upload or download files, with the pop-up window failing to appear entirely. I can upload folders through, for example, Dropb… (อ่านเพิ่มเติม)

Hello all,

For some reason, I can no longer upload or download files, with the pop-up window failing to appear entirely. I can upload folders through, for example, Dropbox or Google Drive, but individual files don't work.

I've reset my browser, uninstalled and reinstalled it, opened it in troubleshooting mode, disabled enhanced tracking protection, but nothing seemed to work. I've tested another browser, and I was able to upload and download files just fine.

Is there anything I can do to fix this? I'm on Ubuntu 22.04 using Firefox 107.0.1.

Asked by Erika Campbell 9 เดือนก่อน

Answered by jonzn4SUSE 9 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว

Firefox snap app does not recognize custom cursor.

I can't get Firefox to use some custom cursors. Firefox is only recognizing the cursors that came installed with Ubuntu. Any of the cursors I installed will default to DM… (อ่านเพิ่มเติม)

I can't get Firefox to use some custom cursors. Firefox is only recognizing the cursors that came installed with Ubuntu. Any of the cursors I installed will default to DMZ-White, but Firefox is using those cursors that came installed with Ubuntu. I tried defining the default cursor in /usr/share/icons/default/index.theme but did nothing as well. Also I tried with the cursor in /usr/share/icons and in /home/name/.icons and firefox cannot get in any of those.

I don't know if it's something wrong with my cursors or it's some inner thing with Firefox, any one has a guess? Incompatibility or something missing from the cursor?

Asked by tisppereira 4 เดือนก่อน

Answered by cor-el 4 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว

firefox crash

Good evening, I've some problem with firefox sometime it don't start (if I restart Ububtu 22 kernel 6.0.0 in use firefox start) and some times when I try to save an image… (อ่านเพิ่มเติม)

Good evening, I've some problem with firefox sometime it don't start (if I restart Ububtu 22 kernel 6.0.0 in use firefox start) and some times when I try to save an image it crash an close. Here below you can find the crash code error. Thanks a lot for the support

bp-a115d364-564d-44bc-8fae-3f73d0230418 4/18/23, 20:05 bp-95de88f9-6278-488f-a215-f3f950230418 4/18/23, 20:05 bp-4109917c-889d-4438-87ee-c07860230418 4/18/23, 20:05 bp-6005994f-0c7a-4034-a99e-36c6f0230418 4/18/23, 20:05 bp-47c85daa-3424-4180-aa8f-ce92a0230418 4/18/23, 20:05 bp-47cffc61-f4d2-4992-b89b-5040a0230418 4/18/23, 20:05 bp-22722457-a79b-48ec-868a-fb6100230418 4/18/23, 20:05 bp-74f79011-44da-4952-b6a6-171aa0230418 4/18/23, 20:05 bp-7c96feb2-f162-4bcb-8723-7e88f0230418 4/18/23, 20:05 bp-7dc653c2-564c-4b36-a42b-c19730230418 4/18/23, 20:05 bp-13983b22-11e4-405f-9b1c-b88820230418 4/18/23, 20:05 bp-86c4746b-54c4-4cd2-8fce-846f70230418 4/18/23, 20:05 bp-4c9f03dd-507a-4771-ac99-f2b360230418 4/18/23, 20:04 bp-1b7568a9-876d-45c5-97be-4ada30230418 4/18/23, 20:04 bp-3c751aa9-b660-40cb-bacf-facfe0230418 4/18/23, 20:04 bp-ee90d076-861f-4a1a-b3c1-8c6ab0230418 4/18/23, 20:04 bp-03d70e14-d68e-4eae-b887-2cbff0230418 4/18/23, 20:04 bp-792c1414-1978-4bca-8729-301f20230418 4/18/23, 20:04 bp-a3d53dc5-cbf0-4359-a494-9f9680230418 4/18/23, 20:04 bp-f820bb45-6398-4b79-afe6-a72bf0230418 4/18/23, 20:04 bp-34492a94-e8c4-4756-9c98-62b720230418 4/18/23, 20:04 bp-62aabcf9-fb69-4fac-8fe0-5f67a0230418 4/18/23, 20:04 bp-6f3c1adc-3e38-4bec-a37b-6ed390230418 4/18/23, 20:04

Asked by Fabio 5 เดือนก่อน

Answered by jonzn4SUSE 5 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

FF crashes and hangs Gnome GUI too Ubuntu 22 FF 110

Crash report submitted bp-37f84164-6125-4ae1-9e55-8a8200230225. Started happening about once a day over last few days possibly since 110 FF update (Ub kernel was also up… (อ่านเพิ่มเติม)

Crash report submitted bp-37f84164-6125-4ae1-9e55-8a8200230225. Started happening about once a day over last few days possibly since 110 FF update (Ub kernel was also updated a few days back) Have to do a hard power off & restart

Asked by jon109 7 เดือนก่อน

Answered by jonzn4SUSE 7 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Can't install Firefox snap

I'm following a tutorial to install cinnamon desktop which includes Firefox snap on my Ubuntu LXD container, but the installation with snap fails. Does anyone know why it… (อ่านเพิ่มเติม)

I'm following a tutorial to install cinnamon desktop which includes Firefox snap on my Ubuntu LXD container, but the installation with snap fails. Does anyone know why it happens and how to fix it?

Preparing to unpack .../firefox_1%3a1snap1-0ubuntu2_amd64.deb ... => Installing the firefox snap ==> Checking connectivity with the snap store ==> Installing the firefox snap error: cannot perform the following tasks: - Setup snap "firefox" (2487) security profiles (cannot setup udev for snap "firefox": cannot reload udev rules: exit status 1 udev output: Failed to send reload request: No such file or directory ) - Setup snap "firefox" (2487) security profiles (cannot reload udev rules: exit status 1 udev output: Failed to send reload request: No such file or directory ) - Setup snap "firefox" (2487) security profiles for auto-connections (cannot reload udev rules: exit status 1 udev output: Failed to send reload request: No such file or directory ) dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/firefox_1%3a1snap1-0ubuntu2_amd64.deb (--unpack):

new firefox package pre-installation script subprocess returned error exit status 1

Errors were encountered while processing:

/var/cache/apt/archives/firefox_1%3a1snap1-0ubuntu2_amd64.deb

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Asked by Hey232 6 เดือนก่อน

Answered by Hey232 6 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Flashing video on https://abcnews.go.com/

Hi, I have noticed that when using the latest release of Mozilla Firefox on Windows 10 and Ubuntu 22.04 LTS, when I go to ABCnews.go.com and click into a story, there is… (อ่านเพิ่มเติม)

Hi, I have noticed that when using the latest release of Mozilla Firefox on Windows 10 and Ubuntu 22.04 LTS, when I go to ABCnews.go.com and click into a story, there is an autostarting video. But instead of either waiting until I click on it or autostarting normally, it flashes wildly. I have disabled all extensions and the problem persists. Has anyone else encountered this? And more importantly, does anyone have a fix for this issue?

Bob Reed

Asked by neutronJK 6 เดือนก่อน

Answered by jonzn4SUSE 6 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

No audio / video in Firefox 110 Ubuntu - Chrome 110 works fine

These websites won't play audio or video in Firefox 110.0.1, they work in Chrome 110.0.5481.177 https://www.vrt.be/vrtnu/livestream/audio/stubru/ When I click the Play b… (อ่านเพิ่มเติม)

These websites won't play audio or video in Firefox 110.0.1, they work in Chrome 110.0.5481.177

https://www.vrt.be/vrtnu/livestream/audio/stubru/ When I click the Play button I get an error "Oops, something went wrong, error code 200" which seems to be a general error code. In Chrome the music starts playing instantly.

https://f1tv.formula1.com/ I have a subscription but video won't play. I can press the Play button, sometimes I see a preloader but the screen stays black, no audio or video. In Chrome the content just starts playing, be it live or recorded content.

Steps I took to get audio/video working inb Firefox, but to no avail:

run above websites in private tabs download Firefox again and run it from its folder in Downloads start Firefox in Troubelshoot mode start Firefox in Troubleshoot mode and Refresh Firefox disabled / enabled Plugin Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc disabled / enabled Play DRM-controlled content in Settings disabled / enabled Enhanced Tracking protection disablde / enabled allow media autoplay

In other discussions it was opted to remove the PulseAudio config by running the below command and rebooting rm ~/.config/pulse/*

Any help to get this working again would be greatly appreciated!

Asked by NeoRey 6 เดือนก่อน

Answered by jonzn4SUSE 6 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

when I exit firefox with two windows open sometimes only one window appears on relaunch

I often use two firefox windows each with several tabs opened Problem is when I quit in this state sometimes only one of those multiple windows gets opened on the next l… (อ่านเพิ่มเติม)

I often use two firefox windows each with several tabs opened

Problem is when I quit in this state sometimes only one of those multiple windows gets opened on the next launch

To quit I do a `ctrl + q` or right click `Quit` from launcher bar

Is there a setting to tell firefox to always relaunch with the same set of windows ?

I use sync and this happens when using the same computer for the exit then relaunch of firefox

firefox release 112.0a1 (2023-03-05) (64-bit)

Ubuntu 22.04

Asked by EventHorizon 6 เดือนก่อน

Answered by jonzn4SUSE 6 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Excessive apparmor log entries on Ubuntu platform

OS version: Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy), 64-bit (amd64, x86_64). Firefox version: 110.0 (64-bit) (NOTE: the issue was noticed with version 109.0, too) Firefox package wa… (อ่านเพิ่มเติม)

OS version: Ubuntu 22.04.1 LTS (jammy), 64-bit (amd64, x86_64). Firefox version: 110.0 (64-bit) (NOTE: the issue was noticed with version 109.0, too)

Firefox package was installed on Ubuntu through 'APT', using the Mozilla Team repository (https://ppa.launchpadcontent.net/mozillateam/ppa/ubuntu/). It caught my attention that an excessive amount of Firefox related 'DENIED' AppArmor log messages is generated during the browser activity.

According to messages, Firefox is occasionally denied read access to '/sys/devices/' area and read/write access to 'oom_score_adj' target in '/proc/'. Could somebody clarify why would that access be required for regular browser operations? I'm a bit puzzled as I haven't noticed anything similar with the older Ubuntu and Firefox versions. A complete suppression of those messages is also an option as long as there's no negative impact on application's performance.

I already posted this question to Ubuntu forum but seems like nobody there could provide an explanation. I'd appreciate any input or hint.

Following is the sample of referred log messages:

---SNIP--- [Fri Feb 24 19:14:50 2023] audit: type=1400 audit(1674000890.813:39): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="firefox" pid=2231 comm="firefox" capability=21 capname="sys_admin"

[Fri Feb 24 19:14:50 2023] audit: type=1400 audit(1674000890.877:40): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/revision" pid=2235 comm="firefox" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0

[Fri Feb 24 19:14:50 2023] audit: type=1400 audit(1674000890.877:41): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/config" pid=2235 comm="firefox" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0

[Fri Feb 24 19:14:50 2023] audit: type=1400 audit(1674000890.877:42): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/revision" pid=2235 comm="firefox" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0

[Fri Feb 24 19:14:50 2023] audit: type=1400 audit(1674000890.877:43): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/config" pid=2235 comm="firefox" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0

[Fri Feb 24 19:14:50 2023] audit: type=1400 audit(1674000890.885:44): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/revision" pid=2235 comm="firefox" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0

[Fri Feb 24 19:14:50 2023] audit: type=1400 audit(1674000890.885:45): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/config" pid=2235 comm="firefox" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0

[Fri Feb 24 19:14:50 2023] audit: type=1400 audit(1674000890.885:46): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/revision" pid=2235 comm="firefox" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0

[Fri Feb 24 19:14:50 2023] audit: type=1400 audit(1674000890.885:47): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/config" pid=2235 comm="firefox" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0 . . . . . . [Fri Feb 24 19:16:22 2023] audit: type=1400 audit(1674000983.040:56): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/proc/2347/oom_score_adj" pid=2231 comm="firefox" requested_mask="w" denied_mask="w" fsuid=1000 ouid=1000

[Fri Feb 24 19:16:35 2023] audit: type=1400 audit(1674000995.296:57): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/proc/2347/oom_score_adj" pid=2231 comm="firefox" requested_mask="w" denied_mask="w" fsuid=1000 ouid=1000

[Fri Feb 24 19:16:39 2023] audit: type=1400 audit(1674000999.280:58): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/proc/2347/oom_score_adj" pid=2231 comm="firefox" requested_mask="w" denied_mask="w" fsuid=1000 ouid=1000

[Fri Feb 24 19:16:41 2023] audit: type=1400 audit(1674001001.768:59): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/proc/2455/oom_score_adj" pid=2231 comm="firefox" requested_mask="w" denied_mask="w" fsuid=1000 ouid=1000

[Fri Feb 24 19:16:41 2023] audit: type=1400 audit(1674001001.768:60): apparmor="DENIED" operation="open" profile="firefox" name="/proc/2458/oom_score_adj" pid=2231 comm="firefox" requested_mask="w" denied_mask="w" fsuid=1000 ouid=1000 ---SNIP---

Asked by scoobienator 7 เดือนก่อน

Answered by cor-el 7 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Unable to launch Firefox profile from "/" directory in Ubuntu22

OS - Ubuntu22 Firefox - Default firefox on ubuntu22 (Mozilla Firefox 103.0.1) Use case - 1. Custom profile folder (named prof1) contains pref.js and chrome folder with c… (อ่านเพิ่มเติม)

OS - Ubuntu22 Firefox - Default firefox on ubuntu22 (Mozilla Firefox 103.0.1)

Use case - 1. Custom profile folder (named prof1) contains pref.js and chrome folder with custom css file. 2. prof1 is created in -> "/customData/profiles/prof1" 3. The folder "/customData" has full rwx permissions and is owned by $USER (not by root)

Output -> 1. When launching firefox mentioning the profile -> "$ firefox --profile /customData/profiles/prof1"

The browser does not load, but there is an error box saying Profile Missing Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible.


Questions -> 1. Is it possible to load firefox profile from root directory ? 2. If custom profile folder is created in "/home", then it is launching and working perfectly. How is this possible when the permissions and owner is same as the one in "/customData"

Asked by sagnik.sourendrapal 7 เดือนก่อน

Answered by cor-el 7 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Firefox Developer edition 109-b9 breaks focusing in and out of app on Ubuntu 22.10

Noticed yesterday but not as prominent, firefox suddenly steals all window focus, trying to do anything in any other window is pushed into firefox no matter if it is mini… (อ่านเพิ่มเติม)

Noticed yesterday but not as prominent, firefox suddenly steals all window focus, trying to do anything in any other window is pushed into firefox no matter if it is minimised or in another workspace. I have tested this in a clean install along with a clean profile. Bitwarden and other windows seem to act weird when they are interacted with.

This all works well and good on b8 and stable. I am using wayland (Ubuntu 22.* default), but xwayland is available.

Asked by Oliver Wilkes 8 เดือนก่อน

Answered by Oliver Wilkes 8 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Unable to play Videos on Reddit

Hi, I am running Firefox 108.0 on Ubuntu 20.04.5 and videos on Reddit don't play, they just buffer (?). Youtube works fine. I've tried the suggestions on this page: http… (อ่านเพิ่มเติม)

Hi,

I am running Firefox 108.0 on Ubuntu 20.04.5 and videos on Reddit don't play, they just buffer (?). Youtube works fine. I've tried the suggestions on this page: https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-common-audio-and-video-issues#search but nothing seems to work.

Thanks

Asked by ghostsview 9 เดือนก่อน

Answered by ghostsview 9 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

What is Firefox WikiSpecies Storage Limit?

I use Firefox to download, copy, and store WikiSpecies pictures. Currently, my .../Documents/WikiSpecies/Animalia_Plantae_8 directory holds what it says are 90,876 items… (อ่านเพิ่มเติม)

I use Firefox to download, copy, and store WikiSpecies pictures.

Currently, my .../Documents/WikiSpecies/Animalia_Plantae_8 directory holds what it says are 90,876 items, totalling 11.5 GB. I have plenty of unused space in that directory (over 91 GB), so space is not an issue.

Lately, when I try to install a new picture, I keep getting a warning that the picture is already stored. This MAY be because I am running out of new pictures, but I can't tell.

Is there any capacity limit to a WikiSpecies directory?

Asked by jwill 1 ปีก่อน

Answered by jonzn4SUSE 9 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Firefox Save Image/File not work

Any Safe ...As.. in my Firefox isn't working. Nor from right mouse click, nor from menu-file. Currently I'm with 108 under XFCE(Ubuntu). But the troubles was may be after… (อ่านเพิ่มเติม)

Any Safe ...As.. in my Firefox isn't working. Nor from right mouse click, nor from menu-file. Currently I'm with 108 under XFCE(Ubuntu). But the troubles was may be after 98. I've disabled all extensions - persist. I tried also Troubleshooting mode - still persist. I've tried reinstalling - persist. Where have to look? With Chromium I do not have such troubles. Thank you!

Asked by lbakalov 9 เดือนก่อน

Answered by lbakalov 9 เดือนก่อน

 • แก้ไขปัญหาแล้ว
 • เก็บถาวรแล้ว

Firefox crashes when I attempt to download or upload a file

Whenever a website prompts for me to upload or download a file and I except Firefox crashes, quitting in its entirety. This still occurs in "Troubleshoot" mode so I assu… (อ่านเพิ่มเติม)

Whenever a website prompts for me to upload or download a file and I except Firefox crashes, quitting in its entirety. This still occurs in "Troubleshoot" mode so I assume it is not any of my extensions. Here is a crash report from when this occurred if it helps. Another odd observation I made is that I am able to upload a file if I use a "drag-and-drop" feature on a website.

Asked by Reuben Braybrook 9 เดือนก่อน

Answered by jonzn4SUSE 9 เดือนก่อน